Matematikai versenyek feladatai
Feladatok száma összesen: 2894
Utolsó frissítés: 2013.5.12.
Feladatsor kinyomtatása   Matek - főoldal   Előző oldal Következő oldal  
Matematikai Olimpia
  4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
  2010/11 - I.  feladatok
  2010/11 - II.  feladatok
  2009/10 - I.  feladatok
  2008/09 - I.  feladatok
  2007/08 - I.  feladatok
  2007/08 - II.  feladatok
  2006/07 - I.  feladatok
  2006/07 - II.  feladatok
  2005/06 - I.  feladatok
  2004/05 - I.  feladatok
  2004/05 - II.  feladatok
  2003/04 - I.  feladatok
  2002/03 - I.  feladatok
  2001/02 - I.  feladatok
  2001/02 - II.  feladatok
  2000/01 - I.  feladatok
  2000/01 - II.  feladatok
  1999/00 - I.  feladatok
  1999/00 - II.  feladatok
  1996/97 - II.  feladatok
7. évfolyam
8. évfolyam
9. évfolyam
 
Pitagorasz verseny
  3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
 
Letöltések
  Oktatóprogramok
Dokumentumok
 
Egyéb
  Linkek más oldalakra
A feladatok szerzői
 
  Matematikai Olimpia,  6. évf.,  2008/09,  I. ford. feladatai
 1. Az ábrán egy négyzetháló látható, amelyen a négyzetek oldala 1 cm hosszú. A négyzethálóban egy szürkére festett alakzat található. Libornak olyan egyenest kell szerkesztenie, amely párhuzamos az MO egyenessel és a szürke alakzatot két egyenlő területű részre osztja. Az MO egyenestől milyen távolságra rajzolja Libor ezt a párhuzamost?

 2. Az üres mezőkbe írd be a 2, 4, 6, 8, 12, 14 és 21 számokat úgy, hogy minden egy szakaszra írt 3 szám azonos szorzatot adjon. Írd le a megoldásod menetét!

 3. A Bé-bank olyan négyjegyű PIN-kóddal ellátott kártyákat ad ki, amelyek nem tartalmazzák a 0 számjegyet. Szklerózis úr félt, hogy elfelejti a kártyája PIN-kódját, ezért ráírta azt egyenesen a kártyára. Hogy az esetleges tolvajnak ne legyen olyan könnyű dolga, római számokkal írta: IIIVIIIXIV. Ezt az ötletet elárulta legjobb barátjának, Leső úrnak. Neki úgy megtetszett az ötlet, hogy a saját PIN-kódjával ugyanezt tette és helyesen ráírta a kártyára: IVIIIVI. Legnagyobb meglepetésére azonban nem tudta a leírt római írásmódból a PIN-kódját pontosan visszaolvasni.
  a) Milyen PIN-kódja van Szklerózis úr kártyájának?
  b) Milyen PIN-kódja lehet Leső úr kártyájának?

 4. Vázold fel az összes lehetséges különböző alakú négyszöget, amelyeknek csúcsai egy adott szabályos hatszög csúcsaiban vannak elhelyezve. Mekkora lenne a területük, ha a hatszög területe 156 cm2 lenne?

 5. Kucsera asszony hétnapos nyaralása alatt Kati sétáltatta a kutyáját és etette a nyulait. Kati ezért egy nagy tortát és 700 koronát kapott. A következő négynapos nyaralás alkalmával azonos szabály szerint egy ugyanolyan tortát és 340 koronát kapott. Mennyibe került a torta?

 6. Egy kocka minden lapjára más-más 20-nál kisebb törzsszámot (prímszámot) írtunk úgy, hogy a szemben fekvő lapokon levő számok összege mindig ugyanannyi legyen. A kockát ráhelyeztük az ábrán látható játéktábla első mezejére a legkisebb számmal lefelé fordulva és a nyílnak megfelelően gurítottuk. Minden esetben, amikor a kocka lapja érintkezett a játéktáblával, az érintett mezőbe beírtuk az azt érintő lapon levő számot. Milyen számú lap érintette a kiszínezett mezőt, ha a beírt számok összege a lehető legkisebb volt? (A játéktábla olyan négyzetekből áll, amelyek a kocka lapjaival egybevágóak.)

    

(C) 1999 - 2013, PaedDr. Végh Ladislav, Komárno, Szlovakia