Pitagorasz verseny,  6. évf.,  1991/92,  II. ford. feladatai
 1. Számítsd ki:
  8265 : 5 . 15 : 9

 2. Melyik szám a legkisebb?

 3. Old meg az egyenletet:
  2 . a . 3  +  3 . a . 4  +  1017  =  0

 4. Számítsd ki az ábrán látható ötszög területét (a kis négyzetek oldala 0,5 cm).

 5. Írd fel a 20-as számjegyet mint 8 egymás után következő egész szám összegét.

 6. Hány olyan kétjegyű szám van, amely egyszerre nem osztható 6-tal és 9-cel?

 7. Számítsd ki:   DCC + DCVII .  Az eredményt írd le római számokkal.

 8. Rajzolj két háromszöget, amelyeknek a metszete és az egyesítése (úniója) is négyszög.

 9. Számítsd ki annak a kocka élének a hosszát, amelynek térfogata 512 cm3.

 10. Az   572   kifejezésben pótold a csillagot számjeggyel úgy, hogy a keletkezett szám 11-el való osztásánál a maradék 7 legyen.

 11. A moziban 111 ember van. Férfi 2-szer több mint nő, de gyerek 6-tal több mint férfi. Hány felnőtt van a moziban?

 12. Hány háromjegyű szám nem nagyobb mint a következő szám:
  132,74 : 0,28

 13. Egy edényben, amelybe nem látunk bele 4 kék, 5 zöld és 7 fekete golyó van. Milyen legkevesebb mennyiségű golyót kell kivennünk az edényből, hogy biztosak legyünk abban, hogy a kiszedett golyók közt legalább 1 kék és szintén legalább 1 zöld golyó lesz.

 14. Hány téglalappal van több az első képen mint a másodikon?

 15. Írd le az összes olyan háromjegyű számot, amelyek számjegyeinek összege 5.