Pitagorasz verseny,  6. évf.,  1988/89,  II. ford. feladatai
 1. Oldd meg a    274  -  x  =  x  -  115    egyenletet !

 2. Számítsd ki:
  7,2 . 38  +  72 . 6,2

 3. Találj olyan A, B számjegyeket, hogy érvényes legyen:
  2A . B3  =  1118

 4. A  147589  számban húzz át két számjegyet úgy, hogy a megmaradt szám 9 többszöröse legyen!

 5. A  288 szám hány kétjegyű számmal osztható maradék nélkül?

 6. Számítsd ki az összes kétjegyű páros szám összegének és az összes kétjegyű páratlan szám összegének különbségét!

 7. Számítsd ki az olyan  46 cm kerületű téglalap területét, melynek egyik oldala 5 cm-rel nagyobb, mint a másik.

 8. Két ötszög úniójaként sokszögek jönnek létre, melyekben az oldalak száma különböző lehet. Milyen lehető legkevesebb oldalú sokszög keletkezket így?

 9. Hány 12-vel vagy 15-tel osztható kétjegyű szám van?

 10. Hány egész  x szám elégíti ki az    x . x  <  150    egyenlőtlenséget?

 11. Két autó egymással szemben halad, az egyik sebessége  56,4 km/ó, a másiké  54,6 km/ó. 3 óra múlva találkoznak. Mekkora távolság volt közöttük 1 órával az indulás előtt?

 12. Hány egész oldalú  50 cm kerületű téglalap van?

 13. Írd fel a   - 1716   számot három egymás után következő egész szám szorzataként.

 14. Hány különböző olyan sokszöget lehet kivágni, amely a négyzethálós papír 4 négyzetét tartalmazza?

 15. 4 lány és 2 fiú közül olyan háromtagú csapatot kell kijelölni, melyben legalább két lány van. Hány ilyen háromtagú csapat lehetséges?