Pitagorasz verseny,  5. évf.,  1999/00,  II. ford. feladatai
 1. Feri a vásárláskor 105 koronát fizetett az áruért. Ezt az összeget 33 érmével fizette ki, két- és ötkoronásokkal. Hány ötkoronás érmét használt fel Feri a fizetésnél?

 2. Az enciklopédia 972 oldalas. Az írója sajátkezűleg megszámozta az oldalait. Hányszor használta fel a 7-es számjegyet?

 3. Milyen értéke van a körben levő ismeretlen x-nek?

 4. Mivel egyenlő a kifejezés értéke?
  99 – 97 + 95 – 93 + 91 – 89 + ... + 11 – 9 + 7 – 5 + 3 – 1

 5. Hány nap a  604 800  másodperc?

 6. Egy verseny szervezői azt tervezik, hogy mind a 14 versenyzőnek pénzbeli jutalmat adnak. Minden versenyző 50 koronával kevesebbet kap az előtte levőnél, és az utolsó versenyző 100 koronát kap. Hány koronát kell a szervezőknek készíteni a jutalmakra?

 7. Milyen számot takar a szívecske a feladatban?
  4 . . 50 = 5 . 10 . 100

 8. Számítsd ki azt a számot, melyet úgy kapsz, hogy száztizenegyet megszorzol háromezer-háromszáz-tizenhárommal.

 9. Péternek kétszer több fiútestvére van mint lánytestvére. A lánytestvérének - Annának - ötször több fiútestvére van, mint lánytestvére. Hány fiú és hány lány van a családban?

 10. Mekkora az ábrán látható α szög nagysága?

 11. Milyen számra mutat az óra kismutatója, ha a nagymutató a tizenkettesen van és a kismutatóval 150°-os szöget zár be?

 12. Hány olyan kétjegyű páros szám van, melyek számjegyei különbözőek és tudjuk hogy a számok 10-nél nagyobbak és 50-nél kisebbek?

 13. Ha a téglalap hosszabbik oldalát 7 cm-rel megrövidítjük, akkor egy négyzetet kapunk, melynek kerülete 32 cm. Mekkora volt az eredeti téglalap hosszabbik oldala?

 14. A moziban a földszinten 15 sor szék van, soronként 30 székkel. A balkonon 10 sor van, soronként 25 székkel. A vetítésre 500 néző jött el. Hány sorban ültek a nézők a balkonon, ha először a földszinten foglaltak el minden széket, s csak utána ültek a balkonra?

 15. Hány kétjegyű számmal lehet osztani a 240-et maradék nélkül?