Pitagorasz verseny,  5. évf.,  1996/97,  I. ford. feladatai
 1. Számítsd ki:
  508 . 739

 2. Mennyit kell kivonni az alábbi számok közül a legnagyobból, hogy a legkisebbet kapjuk meg közülük?
  28 745 ,               193 818 ,               93 695 ,               28 475

 3. Egészítsd ki!

 4. Hány óra telik el november 14-én reggel 7 órától a következő év február 5-én reggel 6 óráig?

 5. Melyik osztás esetén lesz a legnagyobb a maradék?
  1074 : 7               2380 : 40               5787 : 11

 6. A kenyér háromnegyede 24 koronába kerül. Mennyibe kerül az egész kenyér?

 7. Írd fel azt a legkisebb háromjegyű számot, amelyről tudod, hogy számjegyeinek szorzata nagyobb 14-nél!

 8. Mekkora annak a téglalapnak a területe, melynek oldalai 58 dm és 58 cm nagyságúak?

 9. Helyettesítsd a csillagokat megfelelő számjegyekkel:

 10. Számítsd ki:
  2 . ( 3  +  2 . ( 3  +  2 . ( 3  +  2 . 7 ) ) )

 11. Rajzolj két olyan négyszöget, melyek együtt háromszöget alkotnak, és közös részük is háromszög.

 12. Verának 248 koronája van. Janának háromszor annyi mint Verának, de csak feleannyi mint Jarmilának. Hány koronája van Jarmilának?

 13. A tintafoltok alatt azonos szám rejtőzik. Melyik ez a szám?
      .    =  343

 14. Mely számok vannak a számegyenesen 784-től ugyanolyan távol, mint a 2307 az 1998-tól?

 15. Add össze az összes páros számot, amely nagyobb 56-nál és kisebb 65-nél!