Pitagorasz verseny,  5. évf.,  1981/82,  I. ford. feladatai
 1. Matyi két dobókockával játszott - egy kékkel és egy pirossal. Hány különféle módon dobhatta a kockákat úgy, hogy a dobott számok összege 7 legyen?

 2. Jani ezt mondja Péternek: Ha te adsz nekem egy szem cukorkát, mindkettőnknek ugyanannyi szem cukorkája lesz, de ha én adok neked egy szem cukorkát, akkor neked kétszer annyi cukorkád lesz mint nekem. Hány szem cukorkája volt Janinak és Péternek?

 3. Liliputban háromféle pénz van: a Bu, a Cu és a Du. Egy Bu hány Cu-val egyenlő, ha egy Bu az két Du, és 3 Du az 6 Cu?

 4. 1981. szeptember 1. keddre esik. Milyen napra esik 1982. január 1.?

 5. Rajzolj egy ABC háromszöget, az AB oldalon válassz egy, az A és B-től különböző D pontot. Hány eleme van az ábrádon levő összes szakasz halmazának?

 6. Keresd meg az összes  x  természetes számot, amelyek egyidejűleg kielégítik a következő egyenlőtlenségeket:
  5x + 10 > 52          2x + 12 < 30

 7. Két kg alma ára 10 korona, 3 kg körtéé pedig 18 korona. 1 kg szőlő ára megegyezik 1 kg alma és 2 kg körte árával. Mennyibe kerül 2 kg szőlő?

 8. Zsófi összeszorozta az első 10 természetes számot. Hányjegyű számot kapott eredményül?

 9. Egy osztályba jár öt sportoló diák. Mindegyikük a futball és a jégkorong közül legalább egy sportágban az iskolai válogatott tagja. Futballt négyen játszanak, jégkorongot hárman. Hány diák tagja az iskolaválogatottnak mindkét sportágban?

 10. Milyen szám következik a számsorban?
  1, 2, 3, 6, 18, 108, ...

 11. Pótoljátok a hiányzó számjegyeket!
  A2B . 4 = 492

 12. Melyik az a szám, amelyik annyival kisebb a 100-nál, mint amennyivel nagyobb a 328 a 256-nál?

 13. Az 1, 3, 7 számjegyekből alkossatok két olyan háromjegyű számot, hogy különbségük a lehető legnagyobb legyen! (A számjegyek ismétlődhetnek.)

 14. Egy csomag kávé ára 9 korona, 1 kg cukor 8 koronába kerül. Hány csomag kávét és hány kg cukrot vett Karcsi az üzletben, ha 60 koronát fizetett?

 15. Rajzoljátok meg egy négyzet mindkét átlóját. Hány különböző háromszög keletkezett így ábrátokon?