Matematikai Olimpia,  7. évf.,  2009/10,  I. ford. feladatai
 1. Egy borszaküzletbe éjszaka bejutott egy kandúr. Felugrott a polcra, amelyen hosszú sorban egymás mellett álltak a borosüvegek – az első harmadban 8 € üvegenként, a következő harmadban 6,5 € üvegenként és az utolsó harmadban 5 € üvegenként. Először a kandúr a sor szélén lévő 8 €-s üveget lökte le, utána egyet sem kihagyva egymás után lökdöste le az üvegeket. A kandúr ezt akkor hagyta abba, amikor 25 üveget lökött le és ezek mind széttörtek. Reggel a tulajdonos azon bánkódott, hogy a kandúr nem a polc másik széléről kezdte az üvegek lelökését. Még ha ugyanannyi üveget is tört volna el, a kár 33 €-val kisebb lenne. Hány üveg volt eredetileg a polcon?

 2. Legyen  a, b, c  egy táblára felírt olyan három természetes szám, amelyekre érvényes:
  az  a, b  számok legnagyobb közös osztója 15,
  b, c  számok legnagyobb közös osztója 6,
  b, c  számok szorzata 1800,
  az  a, b  számok legkisebb közös többszöröse 3150.
  Melyek ezek a számok?

 3. A  KLMN  négyszögben ismerjük a kijelölt szögeket és tudjuk, hogy  |KN| = |LM|. Határozd meg milyen nagy a  KNM  szög.

 4. Egy kocka 64 darab 2 cm élű kis kockából állt. Azután a kocka látható részéből eltávolítottunk néhány kis kockát, lásd az ábrát.

  a) Határozd meg ennek az idomnak a térfogatát és a felületét..
  b) Ennek az idomnak az egész felületét pirosra festettük, azután szétszedtük az eredeti kis kockákra. Hány kis kockának volt 6, hánynak 5, 4, 3, 2, 1 ill. 0 piros fala?

 5. A számegyenesen meg van jelölve két szám: a 12x és a –4x. Jelöld meg ezen a számegyenesen a nullát és az x számot.

 6. A csillagok helyett írj számokat úgy, hogy a két feladat eredményének összege 5842 legyen.

  A feladatnak több megoldása van, találj legalább kettőt.