Matematikai Olimpia,  5. évf.,  2001/02,  I. ford. feladatai
 1. Pálnak a fából készült építőkészletében kockák és téglatestek vannak. Mindegyik kocka éle 3 cm hosszú. Mindegyik téglatest méretei:  5 cm,  5 cm,  7 cm. Az egész építőkészletből Pál egy 50 cm magas tornyot épített. Legalább hány részből áll az építőkészlet? Legfeljebb hány része lehet az építőkészletnek? (A tornyot úgy építette, hogy minden szinten vagy csak 1 kocka, vagy csak 1 téglatest van.)

 2. Lángocskáék gyertyákat készíttenek az egész Fényváros számára. A faggyút felolvasztják egy nagy edényben és az egészet kiöntik előre elkészített formákba. Mindegyik formából kivesznek 5 gyertyát és a forma kitisztításakor még nyernek 1 gyertya elkészítéséhez szükséges faggyút. Az összes forma kitisztítása után a maradék fagyút újra összeolvasztják és hasonlóan mint előbb, újabb gyertyákat készítenek belőlük. Ezt a folyamatot addig folytatják, amíg a maradékokból kitölthető legalább egy egész forma. Lángocskáék a faggyú első felolvasztásánál 360 gyertyát készítettek el. Hány gyertyát készítettek el a második felolvasztásnál?  Hány gyertyát készítettek el összesen?

 3. A tarka szám egy olyan szám, amelynek semmelyik két számjegye sem egyenlő. A 102958-as szám tükörképe a 859201-es szám. Milyen legkisebb és milyen legnagyobb 5-jegyű számot kaphatunk, ha helyesen összeadunk két tarka négyjegyű számot, melyek közül az egyik szám a másik tükörképe?

 4. Slowland-ban a megengedett sebesség túllépéséért hatalmas büntetéseket adnak. Minden km/h-ért, amelyel túllépik a legnagyobb megengedett sebességet, fizetniük kell 400 Sk-t. A rendőr megállította Quick urat és ezt mondta neki:
  "Ön 93 km/h sebességgel ment. Ha még 7 km/h-val gyorsabban ment volna, akkor 18000 Sk böntetést fizetne."
  a) Mekkora a legnagyobb megengedett sebesség Slowland-ban?
  b) Hány koronát fizetett Quick úr a megengedett sebesség túllépéséért?

 5. Az ábrán ki van jelölve két négyzet összes csúcsa. Határozd meg a két négyzet közös részének a területét! (Egy kis egységnégyzet területe 25 mm2.)

 6. A Tramtarij-i vonatoknak rózsaszín és kék színű vagonjaik vannak, amelyeknek úgy kell egymás után következniük, hogy semmelyik két egymás utáni vagonnak ne legyen ugyanaz a színe. Az egyik új vasúti alkalmazott ezt nem tudta és így a mozdony után először 5 rózsaszín majd 5 kék vagont tett.
  Legkevesebb mennyi idő szükséges ahhoz, hogy kijavítsa hibáját, ha a mellékvágányon fel tudja cserélni két szomszédos vagon sorrendjét és egy ilyen csere 10 percig tart neki?