Matematikai Olimpia,  5. évf.,  1983/84,  I. ford. feladatai
 1. A tankönyv oldalainak megszámozásához a tízes számrendszer 273 számjegyére volt szükség. Hány oldalas a tankönyv?

 2. Az alapiskola ötödik évfolyamán, amelyet 88 tanuló látogat, két választható tantárgy nyílt: matematikagyakorlat (MGy) és sportjátékok (SJ). Az MGy-re 66 tanuló nem járt, ami 3-mal volt több, mint az SJ-re nem jelentkező tanulók száma. Mindkét választható tantárgyra 9 tanuló jelentkezezz.
  a.)  Hány tanuló jelentkezett  legalább egy választható tantárgyra?
  b.)  Hány tanuló jelentkezett éppen egy választható tantárgyra?

 3. A Škoda 105-ös autó műszerfalán 7 ellenőrző égő van: a baloldali irányjelző, a távolsági fények, a jobboldali irányjelző, az alternátor töltőjének, a motor zsírozásának, a tartalék üzemanyagnak, a fékrendszernek az égője. Hány helyzetet jelezhetnek az égők, ha
  a.)  éppen egy égő világít,
  b.)  legfeljebb 3 égő világít?

 4. Három szakasz hosszának az összege 104 mm. Az első szakasz hossza egyenlő a másik két szakasz hosszainak összegével. A második szakasz háromszor rövidebb, mint a harmadik. Állapítsátok meg grafikusan és számolással is a szakaszok hosszát.

 5. Az ABCD téglalap AB oldalának hossza 6 hosszúságegység (h.e.) a BC oldal nagysága 10 h.e. Az A ponton keresztül húzzatok egy egyenest, amely az adott téglalapot derékszögű háromszögre és négyszögre (trapézra) bontja. A háromszög területe x-szer kisebb, mint a négyszög területe. Fejezzétek ki a derékszögű háromszög második befogójának nagyságát (egész h.e.-ben), ha x természetes szám. (Oldjátok meg táblázattal.)

 6. A vásárló az önkiszolgáló boltban 41 koronáért választott árut és 50 koronás bankjeggyel fizetett. A pénztárosnő a következő pénzérmékkel rendelkezett: 5 Sk, 2 Sk, 1 Sk, 50 fillér, 20 fillér, 10 fillér. Hogyan adott vissza a vásárlónak, ha:
  a.)  a lehetséges legkevesebb pénzérmét használta,
  b.)  a lehetséges legtöbb pénzérmét használta,
  c.)  a rendelkezésre álló pénzérmék közül mindegyiket használta,
  d.)  14 pénzérmét adott vissza,
  e.)  20 pénzérmét adott vissza?