Pitagorasz verseny,  8. évf.,  2008/09,  II. ford. feladatai
 1. Egy adott pillanatban a futóversenyen Gábor előtt volt az összes versenyző fele, mögötte pedig az összes versenyző két ötöde. Hányadik volt Gábor ebben a pillanatban?

 2. Írjátok le a 24 összes osztója reciprokainak az összegét! Az eredményt írjátok le törzsalakú tört alakjában!

 3. Írjátok le az összes olyan száznál nagyobb, de ezernél kisebb természetes szám összegét, amelyek egyforma számjegyekből állnak!

 4. Írjátok le, hogy hány fokot zárnak be az óra mutatói, ha 14:45-öt mutatnak!

 5. Írjátok le a 333 háromszorosát!

 6. Írjátok le, hogy hány különböző prímszámmal osztható az 1680 !

 7. Számítsátok ki a   kifejezés értékét, ha x = 3.

 8. Hány köbcentiméter annak a téglatestnek a térfogata, amely éleinek az aránya 2 : 3 : 6 és a testátlójának a hossza 14 centiméter?

 9. A kerékpáros egy adott távot 9 óra alatt tett meg. Írjátok le, hogy hány óra alatt tesz meg az autó négyszer ekkora távot, ha háromszor gyorsabban mozog!

 10. Írjátok le azt a legnagyobb prímszámot, amely a 2009 osztója.

 11. Számítsátok ki a  3 001  és a  2 999  négyzeteinek a különbségét!

 12. Számítsátok ki:
  123 . 124 . ( 345 – 5 . 69) . 125 . 126 =

 13. Helyettesítsétek az és a @ jeleket a sorban számokkal úgy, hogy a szabálynak megfeleljenek:
  €, 22, 66, 67, 201, 202, 606, @
  Írjátok le a behelyettesített számok összegét!

 14. Öt szám számtani középértéke 20. Írjátok le az összegüket!

 15. Írjátok le a legnagyobb háromjegyű és a legkisebb kétjegyű szám különbségét!