Pitagorasz verseny,  8. évf.,  2006/07,  I. ford. feladatai
 1. Az első tényező ötször nagyobb, mint a második tényező. Írd le az első és a második tényező hányadosát!

 2. Melyik szám következik a 122 után a számsorozatban?
  1, 2, 5, 14, 41, 122, ...

 3. Írd le a 2006 legnagyobb osztóját!

 4. Melyik számmal kell megszorozni a  12 345 679-et, hogy a szorzat  333 333 333 legyen?

 5. Melyik törzsalakú törttel kell helyettesíteni a -t a feladatban:

 6. Hány nulla lesz a szorzat eredményében?
  (2030 – 30).(2400 – 400).(1980 + 20).(1650 + 350) =

 7. Írd le, hogy milyen számjegyre végződik a szorzat:
  20,274 . 21,306 =

 8. Számítsd ki:
  508 . 1003 – 2006 . 254 =

 9. Egy 30 cm magas hatliteres edényben 4,5 l víz van. Hány deciméter magasságig ér a víz?

 10. Hány 30-nál kisebb kétjegyű prímszám van?

 11. Hány centiméter hosszú az 50 cm2 területű egyenlőszárú derékszögű háromszög befogója?

 12. Számítsd ki:
  3,4 – ( 1,4 – ( 7,4 – 10,4 ) ) ) =

 13. Három és egy negyed kenyér 78 koronába kerül. Hány koronába kerül kettő és fél ilyen kenyér?

 14. Írd le az eredményt:
  –10,25 : (–0,2) : 2000 : (–5) : 0,05 : 0,02 =

 15. A számegyenesen az  5  és a  15  egymástól  2 dm  távolságra vannak. Hány centiméter távolságra lesznek egymástól a  –5  és a  –7  számok?