Pitagorasz verseny,  8. évf.,  2005/06,  II. ford. feladatai
 1. Milyen számjeggyel helyettesíthetjük a  *-ot a  367000000*000  számban, hogy osztható legyen kilenccel?

 2. Számítsd ki, és az eredményt írd le törzsalakú tört alakban:

 3. Az ábrán a fehér rész területe 6 cm2. Mekkora az egész alakzat területe?

 4. Írd le azt a betűt, amelyik a legnagyobb számot jelöli:
  A)   1 . 9 . 9 . 6
  B)   19 . 9 . 6
  C)   1 . 99 . 6
  D)   1 . 9 . 96
  E)   19 . 96

 5. Számítsd ki az összeget és az eredményt írd le tizedestört alakban:

 6. Határozzátok meg az ABC háromszögben az α szög nagyságát, ha a β és γ belső szögeinek a szögfelezői 120°-os szöget zárnak be!

 7. Melyik számmal kell megszorozni a  14 397 169  számot ahhoz, hogy 13 százalékkal kisebb számot kapjunk?

 8. Két kerékpáros ment egymással szemben. Az egyik 12 kilométert tett meg egy óra alatt, a másik 3 kilométerrel többet. Hány méterre lesznek egymástól 30 perccel a találkozásuk után, ha folytatják útjukat?

 9. Hányszor kell a 7373-ból kivonni a 73-at, hogy először kétjegyű számot kapj?

 10. Samu leírta a számokat 1-től 100-ig közvetlenül egymás után. Hányjegyű számot írt le?

 11. Írd le azt a számot, amelynek a saját egyötödével alkotott összege 30.

 12. Írd le azt a legkisebb természetes számot, amely kielégíti az egyenlőtlenséget:
  5x + 10 > 52

 13. Számítsd ki:
  (2003 – 1995) . (2002 – 1996) . (2001 – 1997) . (2000 – 1998) . (1999 – 1999) =

 14. Melyik egyjegyű számmal kell elosztani a 67-et, hogy a maradék 2 legyen?

 15. Milyen számjegyre végződik a szorzat:
  85 . 86 . 87 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 93 =