Pitagorasz verseny,  8. évf.,  2004/05,  II. ford. feladatai
 1. Határozzátok meg az ábrán látható  αβγ  szögek összegét, ha a  t  a  k(S,r)  körvonalhoz húzott érintő,  T  pedig az érintési pont.

 2. Számítsd ki és az eredményt írd le:

 3. A dobókockán a számok úgy helyezkednek el, hogy a szemközti lapokon levő számok összege mindig 7. Milyen szám rejtőzik a z-vel jelölt lapon?

 4. Jelekből sorozatot alkottunk:

  Milyen jel van a 81. helyen?

 5. Hány téglalap van a teniszpályán?

 6. Az ABCDEFGH kockában számítsd ki a leghosszabb AG szakasz hosszának négyzetét, ha az A, B pontok távolsága .

 7. Hány olyan  XXZZYKKL  alakú nyolcjegyű szám van, amely a 0, 2, 4, 5, 8 számjegyeket tartalmazza, a K kétszerese az X -nek, és minden betű más számjegyet jelöl.

 8. Számítsd ki és az eredményt írd le tizedestört alakban!

 9. Számítsd ki és írd le mindhárom eredmény összegét!

 10. Hány másodperc az 1 óra 15 %-a?

 11. Számítsd ki:
  2,203 + 2,209 + 2,211 + 2,215 + 2,219 – 2,205 – 2,207 – 2,213 – 2,217 =

 12. Oldd meg az egyenletet:
  x2 – 2x + 1 – 2 = ( x + 1 )2 – 3x

 13. Az ábrán látható ABC háromszög AB oldalán levő K és L pont egyforma részekre osztja az oldalt. A CK szakaszon az M, N pontok szintén egyforma részekre osztják a szakaszt. Számítsd ki az ABC háromszög területét, ha az MNB háromszög területe 3,4 cm2.

 14. Számítsd ki az 1000 cm3 térfogatú kocka felszínét!

 15. A  2, 3, 5, 7, 8  számokat tartalmazó kártyákból rakd ki az összes olyan számot, amely számjegyeinek összege 20. Hány ilyen szám van?