Pitagorasz verseny,  8. évf.,  2004/05,  I. ford. feladatai
 1. Végezd el a szorzást:

 2. Juli egy évvel fiatalabb, mint Dóri. Mindketten fiatalabbak, mint Karcsi és Matyi. Karcsi egy évvel öregebb Matyinál. Melyikük a legidősebb?

 3. Melyik szám következik a sorozatban:   1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

 4. Az  A = 10100  és  B = 100010  számok közül melyik a nagyobb?

 5. Jani 1 km-re lakik az iskolától, Pali 250 m-rel messzebb és mindketten egyforma gyorsan járnak. Ha mindketten egyszerre indulnak, hány %-kal kell Palinak gyorsabban mennie ahhoz, hogy egyszerre érkezzenek meg?

 6. Évi apukája bekerítette a négyzet alakú kertet, melynek területe 1600 m2. Jani apukájának ugyanekkora területű téglalap alakú kertje van, melynek egyik mérete 80 m, ezért ugyanannyi kerítésanyagot vásárolt, mint Évi apukája. A kerítésanyag hány %-a fog neki hiányozni?

 7. Mennyi a  β  szög nagysága?

 8. Két szám összege 5, szorzatuk 6. Melyek ezek a számok?

 9. Számítsd ki:   20 . 21 . 22 . 23 . 24 =

 10. Gondoltam egy számra. Ha hozzáadok 3-at, majd az egészet megszorzom 2-vel és elveszek belőle 2-őt, 10-et kapok. Melyik számra gondoltam?

 11. 4 számkártyánk van a 3, 1, 0, 0 számjegyekkel. Hány különböző háromjegyű számot tudunk kirakni ezeknek a számkártyáknak az átrendezésével?

 12. Négy egymást követő páratlan szám összege 0. Melyek ezek a számok?

 13. Az ábrán egy négyzet látható, E, F pedig az oldalfelezőpontjai. Határozzátok meg a besatírozott rész területét!

 14. Gyuri felírt egy számot, csökkentette kettővel, majd az eredményt megszorozta kettővel. Ezt megint csökkentette kettővel, és aztán megszorozta kettővel. Amikor újra kivont belőle kettőt, az eredeti szám hétszeresét kapta. Melyik számot írta fel?

 15. Egy tégla tömege 4 kg. Mennyit nyom a tégla háromnegyedének egyharmada?