Pitagorasz verseny,  8. évf.,  2003/04,  I. ford. feladatai
 1. A kisasztal ára 50%-kal emelkedett, majd 50%-kal csökkent. Az eredeti ár hányad részébe kerül most?

 2. Milyen számjegyre végződik a 22004 szám?

 3. Határozd meg az ábrán látható test felszínét, ha  a = 1 cm.

 4. Írd fel a    törtet tizedestört alakban!

 5. Oldd meg az alábbi egyenletet:

 6. Számítsd ki a KLM háromszög kerületét, ha  a = 10 cmb = 8 cmc = 16 cm,  és a  P, Q, R, K, L, M  pontok az oldalak középpontjai!

 7. Számítsd ki az összeget:  

 8. Írd fel melyik szám a nagyobb:
     vagy  

 9. Számítsd ki:   12,5 : 0,25 : 0,2 : 0,5 : 0,2 =

 10. Hányféleképpen rakhatunk egymás mellé három különböző színű kockát?

 11. Írjatok az A és B helyére számjegyeket úgy, hogy érvényes legyen az egyenlőség:   3A + AB = 60

 12. Állapítsd meg, hogy a  947 718 621  osztható-e 72-vel!

 13. Egy kétjegyű szám egyes helyiértékén  8-as számjegy áll. Ha felcseréljük a számjegyek sorrendjét, az eredeti számnál  45-tel nagyobb számot kapunk. Melyik az eredeti szám?

 14. Írd fel az összes olyan természetes szám összegét, amelyre érvényes:

 15. Gondoltam két egész számra. Ha összeszorzom őket  –12-t kapok. Ha összeadom őket  1-et kapok. Melyik számokra gondoltam?