Pitagorasz verseny,  8. évf.,  2002/03,  I. ford. feladatai
 1. Két négyzet, amelynek oldalai 4 cm és 5 cm egymást egy 3 cm oldalú négyzetben fedik. Határozzátok meg az így keletkezett nyolcszög kerületét.

 2. Az ábrán látható alakzat három rombuszból tevődik össze. Hány derékszög van az ábrán?

 3. Határozzátok meg két ismeretlen számnak a szorzatát, ha összegük egyenlő a különbségükkel.

 4. A métermázsának 6,1-szer nagyobb a tömege, mint a pudnak. Hányszor nagyobb a tömege 75 métermázsának, mint 75 pudnak?

 5. Mi több:   500-nak a 2000%-a,   vagy   2000-nek az 500%-a   ?

 6. Melyik törzsalakú törttel kell megszorozni a törtet, hogy a szorzat 1 legyen?

 7. Számítsátok ki:   346 – ( 20 – 114 – ( 25 – 78 – ( 42 + 18 ) ) )

 8. A kezeinken 10 ujj van. Hány ujj van tíz kézen?

 9. Írjátok fel azt a legkisebb x számot, amelyre érvényes:   1    – 2 . x    3

 10. Határozzátok meg az ABC háromszög területét, ha tudjátok, hogy T a súlypontja és az ABCT négyszög területe 20 cm2.

 11. Az ábrán látható "L" betűt tükrözzük S pont szerint középpontos tükrözésben. Írjátok fel a tükörkép által lefedett négyzetekben található számokat.

 12. Ha még 4 cm2-t befestünk a négyzet területéből, akkor a befestett rész területének aránya az egész négyzet területéhez képest 2%-kal növekszik. Határozzátok meg ennek a négyzetnek a területét!

 13. Milyen számot írjunk a    helyére hogy a   11 . x – 13 . ( x – 2 ) =  – 7   egyenletnek a megoldása 13 legyen?

 14. Mennyi a héttel való osztás utáni összes maradék szorzata?

 15. Mekkorák az 50 cm2 területű egyenlőszárú derékszögű háromszög befogói?