Pitagorasz verseny,  8. évf.,  2001/02,  I. ford. feladatai
 1. Az ábrán látható kör átmérője 100 mm. Mekkora a körben levő kisebb négyzet területe?

 2. Mekkora lesz annak a kiskockának a felszíne, amely egy 100 cm élű kockának 125 kiskockára való szétdarabolásával keletkezik?

 3. Ha egy bizonyos számot megszorzunk kilenccel, vagy növeljük kilenccel, ugyanazt a számot kapjuk. Melyik ez a bizonyos szám?

 4. Határozzátok meg a 22002 utolsó számjegyét!

 5. Az edény tömege vízzel együtt 80 kg. Ha kiöntjük a víz 50 %-át, a tömege 50 kg lesz. Mennyi az üres edény tömege?

 6. Határozzátok meg az ábrán látható négyszög területét!

 7. Határozzátok meg azt az  x Z  számot, amely megoldása az egyenletnek:

 8. Írjátok fel az  1 010 000 . 200 000  szorzatot  a . 10n  alakban, ahol   a < 10,  n  N.

 9. Írjátok fel azt a legkisebb természetes számot, amelyben a számjegyek szorzata 1296.

 10. Egy 2400 Sk-s termék árát 30 %-kal felemelték. Később az új árat 30 %-kal csökkentették. Az eredeti ár hány százaléka lesz a végső ár?

 11. Mennyi az alábbi egyenletek megoldásainak összege?

 12. Fejezzétek ki a következő törtet tizedes tört alakban:

 13. Gondoltam egy számot. Ha a gondolt szám kilencszeresét 8-cal csökkentem, akkor 7-tel nagyobb számot kapok, mintha a gondolt szám hatszorosát 5-tel növelném. Melyik számra gondoltam?

 14. Az ábrán levő számegyenesen kijelölt számok közül melyik kettő között fekszik a szám?

 15. A  35,  44,  53  számok közül melyiknek van a legtöbb osztója?