Pitagorasz verseny,  8. évf.,  2000/01,  II. ford. feladatai
 1. Az alábbi számok közül melyik egyenlő a többi négy szorzatával?

 2. Hány kis négyzetet tartalmaz az ábrán látható trapéz, melynek csúcspontjai a négyzetháló rácspontjaiban vannak?

 3. Az üzletben 20%-os árleszállítás van a fürdőruhák minden méretére. Az eredeti árak méretenként a következők voltak: M1 - 1290 Sk, M2 - 1490 Sk, M3 - 2190 Sk. Melyik méretű fürdőruha lesz az árleszállítás után a legolcsóbb?

 4. Melyik prímszámokra érvényes?

 5. Mi a több: egyketted kétharmada vagy az egyharmad háromnegyede?

 6. Az öttagú számhalmazból írd ki azokat a számokat, melyek maradék nélkül oszthatók 4-gyel és 9-cel:
  {  1 524 348,  5 124 348,  5 123 484,  5 443 182,  4 235 418  }

 7. Az ábrán Ádám és Éva látható. Valóságban Ádám 182 cm magas. Hány cm magas Éva?

 8. Melyik szám nagyobb:
  63-nak az -a vagy a (33)2-nak az -a?

 9. Számítsd ki a derékszögű háromszög területét, ha átfogója 50 cm és az egyik befogója 30 cm hosszú.

 10. Ha az ismeretlen számot megszorozzuk 7-tel, vagy ha növeljük 7-tel, mindig egyforma eredményt kapunk. Határozd meg az ismeretlen számot.

 11. Oldd meg az egyenletet az R számok halmazán:
  – { – [ – ( – x + 2 ) – 3 ] + 5 } – 7 + x  =  0

 12. Az  A1, A2, ..., A16  pontok egy szabályos 16-szögnek a csúcsai. Határozd meg az  A3SA4  szög nagyságát.

 13. A Misi bizonyítványában levő jegyek összege 23. 2-vel több egyese volt mint kettese és kétszer annyi mint hármasa. Másfajta jegyei nem voltak. Hány tantárgyból voltak jegyei Misinek a bizonyítványban?

 14. Hány háromjegyű számot tudsz alkotni a  0, 2, 4, 6  számjegyekből úgy, hogy az egyik számjegy se ismétlődjön, és a számok nagyobbak legyenek 300-nál?

 15. A sütemények formával való kiszaggatása után a maradék tésztát újra felhasználják. 3 sütemény kiszaggatása után a maradék tészta egy süteményre elég. Legfeljebb hány süteményt lehet kiszaggatni a tésztából, ha elsőre 324 süteményt szaggattunk ki?