Pitagorasz verseny,  8. évf.,  2000/01,  I. ford. feladatai
 1. Melyik az a kétjegyű szám, mely százasokra kerekítve 25%-kal növekszik?

 2. Az ábrán látható kisebb négyzet területe 8 cm2. Mekkora a nagyobbik négyzet területe?

 3. Majka, Béla és Janka együtt 31 gesztenyét talált. Ha Majka 4 gesztenyével kevesebbet talált volna, akkor 2 gesztenyével több gesztenyéje lenne mint Bélának és 2-vel kevesebb mint Jankának. Hány gesztenyét talált Janka?

 4. A 30°, 60°, 90°, 120°-os szögek közül melyik nem lehet a szabályos sokszög belső szöge?

 5. Hány százaléka a 40%-nak a 8%?

 6. Számítsd ki:   22 . 42 . 54

 7. Számítsd ki:   13,52 : 0,25 : 0,5 : 0,2 : 0,2

 8. Az ébresztőóra óránként 4 percet késik. Három és fél órával ezelőtt lett pontosan beállítva. Most pontosan 12 óra van. Hány perc múlva fogja mutatni az óra a 12 órát?

 9. Az egyenlőségek közül melyek fejezik ki az alábbi állítást:
  az a szám négyszerese 3-mal kevesebb, mint a b szám fele?

 10. Számítsátok ki a derékszögű egyenlő szárú háromszög területét, ha az alapja 10 cm hosszú.

 11. Oldd meg az R halmazán az egyenletet:

 12. Melyik szám nagyobb:   101000  vagy  100010  ?

 13. Nagyapa, apa és fia együttesen 136 évesek. Apa éveinek száma a nagyapa éveinek egyharmadával kevesebb, mint nagyapa éveinek száma. Az unoka éveinek száma egyenlő az apa éveinek egyharmadával. Hány évesek külön-külön?

 14. Hányféleképpen rakhatja be Jana a tolltartóba az 5 különböző színű ceruzáját?

 15. Számítsd ki a szabályos 5-szög egyik belső szögének nagyságát!