Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2009/10,  I. ford. feladatai
 1. Jancsinak egy adott számot a felével kellett növelnie és az eredményt a harmadával kellett növelni. Amikor ezt elvégezte 456-ot kapott eredményül. Melyik számot növelte?

 2. Az egész számok 0-tól 10 000-ig a következőképpen vannak jelekkel elválasztva:
  0&1@234567&8@91011121314&15...
  Írd le, melyik jel van az 501 és az 502 között!

 3. Az egészségvédelmi gyakorlaton a fiúk felváltva vitték az egészségügyi ládikát. Peti 2 400 méteren át vitte a ládikát, Sanyi a negyedével tovább, Pali pedig a felével kisebb távolságra, mint Peti és Sanyi együttvéve. Hány kilométert tettek meg összesen a fiúk a gyakorlaton?

 4. Számítsd ki és az eredményt írd le törzsalakú tört alakjában!

 5. A villanydróton 36 fecske ül. Odarepül hozzájuk egy másik fecskeraj és minden két fecske közé három újabb fecske ül. További fecskék szálltak a villanydrótra és úgy ültek rá, hogy minden két szomszédos fecske közé egy újabb fecske ült. Hány fecske ült most már így a dróton?

 6. A farkas a tőle 33 m-re levő róka után lohol. A farkas ugrásai 1,5 m hosszúak, a róka ugrásai 75 cm hosszúak. Addig az ideig, amíg a farkas 5 ugrást tesz meg, a róka hatszor ugrik. Hány métert tett meg a farkas, míg utolérte a rókát?

 7. A 20 cm szélességű téglalap alakú papírlapot félbe hajtjuk, majd még egyszer félbe hajtjuk, és végül még egyszer félbe hajtjuk. A kis összehajtogatott téglalap alakú papír területe 8 000 mm2. Írd le cm2-ben az eredeti, összehajtogatás előtti papírlap területét!

 8. Hány négyszög van az ábrán:

 9. Számítsd ki mennyivel kisebb az egy hatod fele, mint a három hatod két harmada! Az eredményt törzsalakú tört alakban írd le!

 10. A táblázatba töltsd be a számokat a logikai összefüggés alapján és írd le a behelyettesített számok összegét:

 11. A 666 az ötödével több az eredeti számnál. Írd le az eredeti számot!

 12. Az 1, 5, 7, 0, 9, 3, 6 számjegyekből alkosd meg a legkisebb hatjegyű számot, amely osztható hárommal és a számjegyek nem ismétlődhetnek!

 13. Az 560 m3 térfogatú téglatest éleinek az aránya 7 : 5 : 2. Írd le, hogy hány négyzetméter a téglatest felszíne!

 14. A szekrényben 10 pár barna zoknim és 15 pár fehér zoknim van. Hány zoknit kell kihúznom, hogy biztos legyek abban, hogy van egy pár egyforma színű zoknim?

 15. Számítsd ki:
  1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 – 902 – 903 – 904 – 905 – 906 – 907 – 908 =