Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2007/08,  I. ford. feladatai
 1. Írd le, hogy hány négyszög van az ábrán:

 2. Öt kártyán a 2, 3, 4, 0, 5 számok vannak. Alkoss belőlük lehető legnagyobb háromjegyű páros számot!

 3. Hányszorosára növekszik az  a, b, c méretű téglatest térfogata, ha az első mérete a kétszeresére, a második a háromszorosára és a harmadik az ötszörösére növekszik?

 4. Számítsd ki és az eredményt írd le törzsalakban:

 5. Számítsd ki a derékszögű háromszög  α  hegyesszögének a nagyságát, ha a  β  szög nagysága  39° 45'.

 6. Mekkora legnagyobb összeget kaphatunk, ha három kockával dobunk?

 7. Számítsd ki a 4 cm oldalú KLXY négyzetbe írt KLM háromszög területét.

 8. Számítsd ki:
  5 467 : 19 + 4 533 : 19 – 500 : 19 =

 9. Írd le azt a számot, amely az 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... számsorozatban következik!

 10. Számítsd ki:

 11. Négy kártyánk van az 5, 8, 0, 3 számokkal. Hány különböző négyjegyű páratlan számot tudunk belőlük kialakítani?

 12. Számítsd ki:
  197 . 32 + (97 . 32 – 197 . 32 + 103 . 32) =

 13. Számítsd ki:
  – 1 –
  { – 1 – [ – 1 – ( – 1 – 1 ) ] } =

 14. Írd le azt a legnagyobb négyjegyű számot, amely egyidejűleg osztható 3-mal, 4-gyel és 5-tel!

 15. Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 számokról tudjuk, hogy ezek egy szám összes osztói. Írd le melyik ez a szám?