Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2006/07,  II. ford. feladatai
 1. Számítsd ki az összes olyan egész szám összegét, amely kielégíti az egyenlőtlenséget:
  – 26  ≤  x  ≤  30

 2. A gyümölccsel teli láda hétszer nehezebb az üres ládánál. Gyümölccsel tele 30 kg-mal több a tömege, mint üresen. Határozd meg az üres láda tömegét!

 3. Helyettesítsd be a következő három számot a sorozatba és írd le az összegüket:
  10, 1, 11, 11, 12, 111, 13, ..., ..., ...

 4. Írd le melyik szám van a számegyenesen pontosan a  14,8  és a  –12,4  között?

 5. Melyik az a szám, amelyiket ha megszorozzuk héttel ugyanazt az eredményt adja, mintha kivonnánk belőle 60-at?

 6. Számítsd ki:
  (
   25 365 – 2 567 ) + ( 35 167 – 5 365 ) + ( 34 678 – 5 167 ) + ( 12 567 – 4 678 ) =

 7. Az egyenlő szárú háromszögnek az alapja 10 cm hosszú. Az alappal szemben fekvő szög nagysága egyenlő az alapon fekvő szögek nagyságának az összegével. Számítsd ki a háromszög területét!

 8. Milyen törzsalakú törttel kell megszoroznunk a    törtet, hogy a szorzat 1 legyen?

 9. Húzz ki a  987 654 321  számból két számjegyet úgy, hogy a lehető legnagyobb tizenkettővel osztható számot kapd! Írd le ezt a számot!

 10. Milyen törzsalakú törtet kell a  *  helyére írni:

 11. Milyen számmal kell a  12 345 679-et megszorozni, hogy az eredmény  444 444 444  legyen?

 12. Az anya most 37, a lánya 9 éves. Hány éves volt a lánya akkor, amikor az anya ötször olyan idős volt, mint a lánya?

 13. A könyv oldalainak megszámozására 159 számjegyet használtunk fel. A számozást így kezdtük:  1, 2, ... . Hány oldalas a könyv?

 14. Hányszorosára növekszik a 6,72 dm élű kocka térfogata, ha minden élét háromszorosára növeljük?

 15. Írd le a hattal való osztás utáni lehetséges maradékok összegét!