Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2005/06,  II. ford. feladatai
 1. Írd le azt a betűt, amelyik a legkisebb számot jelöli:
  A)   0,5 . 1,5 . 2,5
  B)   0,05 . 1,5 . 2,5
  C)   0,005 . 1,5 . 2,5

 2. A számegyenesen ki vannak jelölve a  3,2  és  7,8  számok. Számítsd ki azoknak a számoknak az összegét, amelyek ugyanolyan messze vannak a  7,8-tól, mint az  5  a  3,2-től.

 3. A trapézban a szögek aránya 3:4:5:6. Számítsd ki a trapéz belső szögei összegének a felét!

 4. Milyen számjegyekkel helyettesíthetjük a  *-ot a  72*00000000133  számban, hogy osztható legyen 3-mal? Számítsátok ki a szorzatukat!

 5. Számítsd ki és az eredményt írd le törzsalakban:

 6. Számítsd ki:
  5 . (–5) . 0,5 . (–0,5) . 2 . (–2) . 0,2 . 0,2 =

 7. Az ötszázjegyű  12381238...  számban az 1, 2, 3, 8 számjegyek periodikusan váltják egymást. Hányszor írjuk le a 8-as számjegyet?

 8. Bontsd fel a  2310-et prímtényezők szorzatára és írd le azt a prímszámot, amely közülük a legnagyobb!

 9. Milyen számjegyre végződik a  78354  és a  40011  számok szorzata?

 10. Az edénynek a kofolával együtt 21 kg a tömege. Ha csak félig van ez edény töltve kofolával, akkor 11 kg a tömege. Mekkora az edény tömege?

 11. Hány részre osztja fel az ábrán az olimpiai ötkarika az olimpiai zászlót?

 12. Pista felírt egy tetszőleges hatjegyű számot, majd hozzáadott egymilliót. Hányjegyű számot kapott eredményül?

 13. Hányszor írod le a  9-es számjegyet a  100 000 000  és az  1  különbségének eredményében?

 14. Van Szlovákiában hat város, amely autóbuszközlekedéssel van összekötve. Hány különböző autóbuszjárat ez, ha Pozsonyból a járat Nagyszombatba ugyanaz, mint vissza?

 15. Számítsd ki:
  – 11,5 – 11,4 – 11,3 – 11,2 – 11,1 + 20,5 + 20,4 + 20,3 + 20,2 + 20,1 =