Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2005/06,  I. ford. feladatai
 1. Írd le a reggeli heti átlaghőmérsékletet, ha a meteorológiai állomáson a következő értékeket mérték:
  5 °C, 4 °C, 8 °C, 7 °C, 1°C, 0 °C, 1 °C.

 2. Állapítsd meg az ABCDEFGH szabályos nyolcszögben az AHG szög nagyságát!

 3. Az óramutatós órán az óra kerülete mentén a 6-os számjegy 14 cm-re van a 9-es számjegytől. Milyen messze van a kerület mentén az 1-es szám a 4-estől?

 4. Hány nullára végződik a szorzat eredménye?
  ( 17 – 5 ) . ( 15 – 1
  0 ) . ( 13 – 1 ) . 2005 . 4002 =

 5. Hány átlója van a szabályos ötszögnek?

 6. Számítsd ki a besatírozott rész területét, ha a kis négyzetek oldala 0,5 cm. Az eredményt írd le négyzetmilliméterben!

 7. Számítsd ki:
  2 – 
  { 2 – ( –2 + 2 ) – [ 2 – ( –2 – 2 ) ] – 2 } =

 8. Számítsd ki és az eredményt írd le törzsalakban:

 9. Az ABCD paralelogrammában számítsd ki két szomszédos szög nagyságának összegét, ha az alfa szög két harmada a béta szögnek.

 10. Írd le, hogy hány perc 2 hét 2 óra és 2 perc!

 11. Határozd meg, hogy a  b  szám mely értékeire lesz a  (b+2).(b–2)  kifejezés értéke nulla! Írd le a meghatározott számok összegét!

 12. Milyen számot írhatunk a  *  helyére az egyenlőségben?
  100 : * = 15 : 30

 13. Hány különböző háromjegyű számot lehet kialakítani az 5, 6, 7, 8, 9 számokból, ha a számjegyek nem ismétlődhetnek?

 14. Számítsd ki azoknak a számoknak az összegét, amelyek ugyanolyan távolságra vannak a  –2,3-tól, mint amilyen távolságra vannak a számegyenesen a  3,5  és a  12,7  !

 15. Az A, B, C számok közül melyik a legkisebb?
  A = 0,5 . 0,5 . 0,5
  B = 0,2 . 0,2 . 0,2
  C = 0,01 . 0,01 . 0,01