Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2002/03,  I. ford. feladatai
 1. Gondoltam egy számot. Ha hozzáadok tízet, majd az összeget elosztom kettővel és az eredményből kivonok négyet, újból a gondolt számot kapom. Melyik számra gondoltam?

 2. Határozzátok meg az ábrán látható  α  szög nagyságát!

 3. Rékának 546 koronája van. Panninak háromszor több koronája van, mint Rékának, de harminc koronával kevesebb, mint Palikának. Hány koronája van Palikának?

 4. Melyik törzsalakban felírt törtet kell helyettesítenünk a csillag helyére, hogy érvényes legyen az egyenlőség:

 5. Milyen arányban van az egyenlő oldalú háromszögben a beírt és köréírt kör sugara?

 6. Írjátok fel a legkisebb páros számot, amelyre érvényes az  x 2  egyenlőtlenség.

 7. A számok egymás után azonos szabály szerint következnek. Határozzátok meg a négyzetekbe írandó számok összegét:
  5, , 13, 17, , , 29, , 37

 8. Számítsátok ki:   3,5 . 7,2 : 3,6

 9. A törtet felírjuk tizedestört alakban. Milyen számjegy szerepel ebben a tizedestörtben a tizedek helyén?

 10. Állapítsátok meg az ABCD négyzet területét, ha tudjátok, hogy az ABCDS ötszög területe 12 dm2, ahol S a négyzet középpontja.

 11. Hány éle van az ábrán látható testnek (hasábnak)?

 12. Melyik szám abszolút értéke nagyobb 5-tel, mint maga a szám?

 13. Határozzátok meg az összes egyjegyű prímszám összegét!

 14. Petra a tükörben látja az óramutatókat, melyek öt perc múlva négy órát mutatnak. Hány óra van a valóságban?

 15. Írjátok fel azt a tizedestörtet, amelyet a , , és közül a legkisebbhez kell hozzáadnunk, ahhoz, hogy közülük a legnagyobbat kapjuk.