Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2001/02,  I. ford. feladatai
 1. Határozzátok meg, hogy hány ló van az istálóban, ha a lovak számának a fele 5-tel több, mint a negyede.

 2. Az ábrán látható téglalapot 3 háromszögre osztottuk fel, amelyek területeit A, B, C-vel jelöltük. Hasonlítsátok össze az A+B területösszeget a C területtel!

 3. Hány olyan szám van, amely egyenlő a saját reciprokával?

 4. Két fogaskerék egymásba illeszkedik. A nagyobb fogaskeréknek 238 foga, a kisebbiknek 34 foga van. Hányszor fordul meg a kisebb kerék addig, amíg a nagyobb 15 fordulatot tesz meg?

 5. Számítsátok ki az ábrán látható szürke hétszög területét!

 6. Két kétjegyű szám szorzata 738. Melyek ezek a számok?

 7. Írjátok fel azt a legkisebb négyjegyű természetes számot, amelyben a számjegyek szorzata 100.

 8. Hány dm2-rel kisebb egy  4/5 dm oldalú négyzet területe egy ugyanilyen élű kocka felszínénél?

 9. Rendezzétek a legkisebbtől a legnagyobbig a következő törteket:

 10. Határozzátok meg azon test éleinek számát, amelynek hálója az alábbi ábrán látható!

 11. Hány olyan szám van a 0 és a 200 között, amely számjegyeinek összege 10 ?

 12. Számítsátok ki:

 13. Az A és a B kifejezések közül melyiknek nagyobb az értéke, ha:

 14. Adottak a következő kifejezések:
    P = 2a + 3b + 1
    Q = 5a – 4b – 1
    R = – 7a + b + 6
  Számítsátok ki:
    P – ( Q + R )

 15. Számítsátok ki: