Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2000/01,  II. ford. feladatai
 1. A  4-es számjegyet a  –5,316  szám melyik számjegyei közé kell tenni, hogy a keletkezett szám nagyobb legyen az eredetinél?

 2. Az óvodában kétszer kevesebb roller van, mint háromkerekű. A háromkerekűek és a rollerek kerekeinek száma 160. Hány háromkerekű van az óvodában?

 3. Melyik szám az alábbi számok közül egyenlő a többi négy szorzatával?

 4. Hófehérke kerek tortát sütött és mindegyik törpének egyenlő darabot vágott belőle, ahogy az ábrán látható. A maradék tortát pedig megette egyedül. Fejezd ki tört alakban: Hófehérke hányadrészét ette meg a tortának?

 5. Az alábbi számok közül melyik a legkisebb?

 6. Milyen számot kell írni a    helyébe a következő egyenlőségben?

 7. Hány kis négyzetet tartalmaz a fekete téglalap, melynek csúcsai a négyzetháló rácspontjaiban vannak? A téglalap egy részét az ábrán látjátok.

 8. Számítsd ki:

 9. Három kifli kerül annyiba, mint egy briós, két briós pedig annyiba mint egy bagett és a bagett 8,50 koronával drágább a kiflinél. Mennyibe kerül a briós?

 10. Számítsd ki:

 11. Számítsd ki annak a négyszögnek a kerületét, melynek két oldala egyenlő nagyságú, ha  a = 1 m,  b = 2 m,  c = 8 m.

 12. Mennyivel nagyobb a 8 harmada a 9 negyedénél?

 13. Az  1000 l  térfogatú kockának elkészítjük 1:20 arányban kicsinyített makettjét. Milyen hosszú lesz a makett kocka élhossza?

 14. Hány különböző kétszámjegyű természetes számot tudsz alkotni  6,  5,  4  számjegyekből?

 15. Jarka a falatozóban elköltötte a pénzének egyharmadát. A maradék pénzének a két harmadát az élelmiszerüzletben költötte el. A bevásárlás után még maradt 12 koronája. Hány koronája volt eredetileg Jarkának?