Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2000/01,  I. ford. feladatai
 1. Az ismeretlen szám felének négyszerese 123-mal kisebb mint az ismeretlen szám. Határozd meg ezt az ismeretlen számot.

 2. Az ábrán látható kisebb háromszög területe 2 cm2. Mekkora a nagyobb háromszög területe?

 3. Milyen számot takar a tintafolt az egyenlőségben?
  : 4 = 10 : 7

 4. Számítsd ki:

 5. Majka, Béla és Janka együttesen 32 gesztenyét találtak. Ha Majka még 4 gesztenyét talált volna, akkor 2-vel több gesztenyéje lenne mint Bélának és 2-vel kevesebb mint Jankának. Hány gesztenyét talált Janka?

 6. Az ábrán kijelölt pontokból hány háromszög szerkeszthető úgy, hogy csúcsaik a kijelölt pontokban vannak?

 7. A  –61,73  szám számjegyei közé helyezd el az  5-ös számjegyet úgy, hogy  0,157-tel nagyobb szám keletkezzen.

 8. A téglatest méretei egész számokra kerekítve 5 cm, 6 cm és 7 cm. Határozd meg a hasáb lehető legkisebb egészszámú térfogatát.

 9. Mekkora az 1000 liter térfogatú kocka felszíne?

 10. Melyik szám az  a),  b),  és  c)  példákban a legkisebb:

 11. Hány literrel kevesebb az  5/2 hl mint a  7/25 m3?

 12. Milyen számjeggyel pótolható a  k  úgy, hogy a  4k1k2k3  szám osztható legyen 3-mal?

 13. Hány ötszög van az ábrán?

 14. Kofola pohárral együtt 12,60 Sk-ba kerül. A kofola 12 Sk-val drágább a pohárnál. Hány koronába kerül a kofola?

 15. Golyókat osztunk szét 7, majd 8, majd 6 gyerek között úgy, hogy a gyerekeknek minden leosztásban egyforma számú golyójuk van. Legkevesebb hány golyóra van szükségünk, hogy elvégezhessük ezt a leosztást?