Pitagorasz verseny,  7. évf.,  1999/00,  II. ford. feladatai
 1. A  18,  36,  56,  78  és a  216  számok között van egy szám, mely nem rendelkezik azzal az oszthatóság szempontjából közös tulajdonsággal, amellyel a többi szám rendelkezik. Melyik ez a szám?

 2. A  –2,  +3,  –5,  +6,  –1,  –4,  +1  számok közül írjátok le azokat a számpárokat, melyek összege egyenlő –1-gyel.

 3. Sorold fel az összes olyan negatív egész számot, amely nagyobb az alábbi különbségnél:
  – 8,36 – ( + 1,64 )

 4. Milyen számjegy lesz a tizedek helyén a  0,0063  és a  0,603  számok szorzatában?

 5. Határozzátok meg azoknak a számjegyeknek az összegét, amelyekkel pótolhatjuk a csillagot a  30432  számban úgy, hogy ez a szám osztható legyen 4-gyel.

 6. A koromat, vagyis az éveim számát leírhatom olyan számmal, mely a 242-nek a legnagyobb kétjegyű osztója. Hány éves vagyok?

 7. A TRAVOLTA tánckörben annyi fiú és lány van, hogy táncolhatnak hármasával, négyesével, de nyolcasával is. Hány lehető legkevesebb tagja van a tánckörnek?

 8. Mit írhatunk a kör helyébe a következő algebrai kifejezésben, hogy érvényes legyen az egyenlőség?
  – ( 3x3 + O – 5x2 – 4 ) = – 2x3 + 6 – 3x2 + x – x3 + 8x2 – 2

 9. Számítsátok ki az ábrán látható satírozott rész területét, ha tudjátok, hogy a kerülete 25,2 cm. Megjegyzés: az alakzat négyzetekből van kialakítva.

 10. Hányad része van besatírozva az ábrán látható téglalapnak? Fejezzétek ki törttel és tizedes számmal is.

 11. Mennyivel nagyobb a  8/9  tört a  6/7  törtnél?

 12. Számítsátok ki az ábrán látható ABCD trapéz DAB szögének nagyságát.

 13. Az alábbi törtek közül válaszd ki azokat a párokat, amelyek összege 1.

 14. Öcsém és én a lakás szombati takarítását 1 óra 15 perc alatt végezzük el. Ha csatlakozik hozzánk a húgunk, és ugyanolyan gyorsan dolgozik mint mi, akkor még egy kirándulásra is elmehetünk. Hány órakor mehetünk el kirándulni, ha pontosan 7:00 órakor kezdtünk takarítani?

 15. Milyen arányban osztozkodott három barát az évközben gyűjtött 450 telefonkártyán, ha az első kétszer annyit kapott mint a második, a harmadik pedig három ötödét annak, amit a második?