Pitagorasz verseny,  7. évf.,  1999/00,  I. ford. feladatai
 1. Mojmírnak 3-szor több bélyege van, mint Svätopluknak, de 3-szor kevesebb mint Rastislavnak. Összesen 169 bélyegük van. Hány bélyege van Mojmírnak?

 2. Pótold a sorozat következő 3 tagját.
  3 ,  5 ,  7 ,  11 ,  13 ,  17 ,  19 ,  23 ,  29 ,  ...

 3. Számítsd ki:
  0,0084 : 0,35  =

 4. Egy 144 cm3 köbtartalmú hasáb alapját 6 darab 15 cm2 területű háromszögre osztottuk. Számítsátok ki a hasáb magasságát!

 5. Hány sokszöget látsz az ábrán?

 6. A   ,23  .  1,7  =  1  -  0,661   egyenlőségben pótold a csillagokat megfelelő számjegyekkel.

 7. A képen a  2/5  tört van ábrázolva. Számítsátok ki az α szög nagyságát.

 8. Milyen számjegyeket írhatunk a csillag helyébe, hogy a  3579432  szám osztható legyen 6-tal?

 9. Számítsátok ki az ábrán látható sokszög területét, ha a kis négyzetek oldala 10 mm nagyságú.

 10. Hány háromjegyű prímszám végződik 5-re?

 11. Határozd meg, hogy mennyivel kisebb vagy nagyobb a
  - 34 768       a       - 43 105   -nél.

 12. Legfeljebb hány 37,5 cm hosszú és 5,6 cm széles lecet lehet kivágni 3 darab 217 cm hosszú és 12,2 cm széles deszkából?

 13. Határozd meg az ábrán látható négyszög belső szögeinek összegét.

 14. Gondoltam egy számot. Ha megszorzom 9-cel, az eredményből kivonok 20-at, és ezt az eredményt elosztom a gondolt számmal, a gondolt számot kapom. Legalább egy számot találj, amelyre gondoltam!

 15. Péter leírt egy törtet, melynek nevezője 84. Péter által leírt tört egyenlő az  5/12  törttel. Mennyi a Péter által leírt tört számlálója?