Pitagorasz verseny,  7. évf.,  1979/80,  II. ford. feladatai
 1. Legalább hány golyóra van szükséged ahhoz, hogy az asztalon úgy helyezd el őket, hogy négy sor mindegyikében három golyó legyen? (A golyók akkor vannak sorban, ha egy egyenesen helyezkednek el.)

 2. Az osztályban 12 fiú és 10 lány van. A tanulók elnöknek fiút, alelnöknek lányt választanak. Hányféle választási lehetőségük van?

 3. Két skatulyát vízzel töltöttünk meg. Mindkettőnek téglatest alakja van, de az egyiknek a méretei kétszer akkorák, mint a másikéi. Milyen a víztérfogat aránya?

 4. Pozsonyból és Kassáról egymással szemben és egyidőben két autó indul. A Pozsonyból induló sebessége 40 km/ó, a Kassáról indulóé pedig 50 km/ó. Melyik városhoz lesznek közelebb találkozásuk pillanatában?

 5. Keressétek meg azt a számot, amelyhez ha a hetedét hozzáadjuk 16-ot kapunk.

 6. A hal farka olyan hosszú, mint a feje és a törzsének az 1/4-e. A törzs a testhoszz 3/4-ét teszi ki, míg a fej 4 cm hosszú. Milyen hosszú a hal?

 7. A kétfajta cukorkából álló keverék kg-ja 33 koronába kerül. Az egyik fajta kilogrammonkénti ára 36, a másodiké 24 korona. Mennyi drágább cukorka van a keverék 1 kg-jában?

 8. Amikor a fát elültették magassága 3 cm volt és minden évben ugyanannyit nőtt. A 7. év végén 1/9-del magasabb volt, mint a 6. év végén. Milyen magas volt a 12. év végén?

 9. Milyen szám következik a következő számsorozat utolsó száma után?
  1 ,  2 ,  3 ,  1 ,  4 ,  9 ,  4 ,  5 ,  6 ,  16 ,  25 ,  36 ,  ...

 10. Péter az ágyban tanulta a földrajzot. A 3. oldalon kezdte el az olvasást és a 23. oldal elolvasása után elaludt. Hány oldalt olvasott el?

 11. A hernyónak 8 lába van. Hány kakukk volt a fán és mennyi hernyó, ha ott húsz láb volt és minden kakukk éppen egy hernyót evett meg?

 12. Határozzatok meg 3 egymás után következő természetes számot úgy, hogy az elsőnek és az utolsónak az összege 238.

 13. Határozzátok meg annak a négyzetnek az oldalát, amelynek a területe egyenlő egy olyan téglalap területével, melynek hossza 3 cm-rel nagyobb, a szélessége 2 cm-rel kisebb a négyzet oldalánál.

 14. A limonádésüveg tartalma 1/3 liter. 100 liter limonádéval hány üveget tudunk teletölteni?

 15. A rosszul záró vízcsapon egy óra alatt 0,75 liter víz folyik el. Mennyi a vízveszteség egy hét alatt?