Pitagorasz verseny,  6. évf.,  2006/07,  II. ford. feladatai
 1. A kocka élének hossza 5 cm. Hányszorosára növekszik a kocka térfogata, ha élének a hosszát kétszeresére növeljük?

 2. Hány négyzet van az ábrán?

 3. Milyen számjegyre végződik a szorzat eredménye:
  2,743 . 5,654 . 3,251 =

 4. A tankönyvből kiesett 8 oldal, amelyek egymás után következtek. Ezeken az oldalakon levő számok összege 276 volt. Írd le a legkisebb kiesett oldalszámot!

 5. Számítsd ki az összes olyan egész szám összegét, amely kielégíti az egyenlőtlenséget:
  – 25 ≤ x ≤ 45

 6. Számítsd ki:
  39 . 567 + 51 . 567 – 567 . 45 – 35 . 567 =

 7. Tünde barátnőjével, húgával és szüleivel kirándulni készült. 1 500 koronája volt megspórolva. Hány koronája maradt frissítőre, ha menettérti jegyeket vásárolt, mert az 25 koronával olcsóbb, mintha oda is vettek volna jegyet, majd vissza is. Odaútra a jegy 145 koronába kerül.

 8. Írd le hány nullára végződik a szorzat:
  23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 =

 9. 1 000 darab 7 cm hosszúságú élű kocka befestéséért a festő 1 117,20 koronát kért. Hány koronába került 1 m2 befestése?

 10. Hány különböző kilenccel osztható háromjegyű számot lehet kialakítani a 0, 2, 5, 7, 8 számjegyekből, ha a számjegyek ismétlődhetnek?

 11. Számítsd ki az ábrán látható β szög nagyságát:

 12. Számítsd ki:
  ( 2 765 – 659 ) + ( 3 659 – 876 ) + ( 2 134 – 765 ) + ( 9 876 – 134 ) =

 13. A zsákban 10 fehér, 20 fekete és 15 piros golyó van. Legkevesebb hány golyót kell kihúznunk a zsákból, ha azt akarjuk, hogy biztosan legyen köztük 3 fehér golyó?

 14. Számítsd ki az a számot a szorzatpiramisban:

 15. Írd le a következő számot, amelyet a helyére írhatunk a számsorozatban:
  1, 4, 10, 22, 46,