Pitagorasz verseny,  6. évf.,  2004/05,  II. ford. feladatai
 1. Melyik negatív szám van a számegyenesen kétszer olyan messze a 122-től, mint a 8-tól?

 2. Feri összeszorozta az összes egész számot 96-tól 114-ig. Így egy „megaszám“ keletkezett. Hány nullára végződik ez a megaszám?

 3. Idősebb bátyám 4 évvel idősebb nálam. Éveink szorzata 96. Hány éves vagyok?

 4. A kalapban 1 fehér, 1 zöld, 1 piros, 1 narancssárga és 1 barna golyó van. Misi egyszerre két golyót húz ki a kalapból. Hányféleképpen húzhatja ki a golyókat?

 5. A legnagyobb 5-jegyű öttel osztható számból vond ki a legkisebb hattal osztható 4-jegyű számot! Írd le az eredményt!

 6. Számítsd ki a 104 három nyolcadát!

 7. Melyik több:   a  vagy a  ?

 8. 246 391 807  számból húzz ki 2 számjegyet úgy, hogy a lehető legkisebb 6-tal osztható számot kapd. Írd le a kapott számot!

 9. Melyik számjegy van a  6 : 33  hányados milliomod helyi értékén?

 10. Számítsd ki:   2,4 . (–5) : (–3) + 12 . (–0,1) + (–2,8) =

 11. Oldd meg az egyenletet:   14x + 3,6 = 11x

 12. A vállalatnál 10 dolgozó dolgozik, átlagbérük 21200 korona. Miután felvettek egy titkárnőt, átlagbérük 1150 koronával lett kevesebb. Mennyi fizetést kapott a titkárnő?

 13. Számítsd ki:   11,01 – ( 11,01 – ( 11,01 – ( 11,01 – ( 11,01 – 0,01 ) ) ) ) =

 14. Hány nullától különböző tizedesjegy lesz az eredményben:
  1,2 . 1,5 . 1,2 . 1,5 . 1,2 . 1,5 =

 15. Mekkora a  1014 m2 felszínű kocka térfogata?