Pitagorasz verseny,  6. évf.,  1995/96,  II. ford. feladatai
 1. Milyen legnagyobb hosszúságú lehet annak a téglalapnak az oldalhossza, melynek a kerülete 630 dm, és oldalainak hossza egész számokkal méterben van kifejezve?

 2. Írd le a számsor következő három számát!
  0,1  ;     - 0,2  ;     0,4  ;     - 0,8  ;     1,6  ;     ...

 3. Milyen szám van a számegyenesen pontosan középen a  - 0,2  és  0,02  számok között?

 4. Írd le a 3-at, mint három egymás után következő páratlan szám szorzatát!

 5. Melyik az a szám, mely 6-szor növelve 21-gyel lesz nagyobb?

 6. Hány fokos szöget zár be az órán a nagymutató a kismutatóval, ha az óra fél hetet mutat?

 7. Számítsd ki:
  0,25  .  ( - 3,85 )  .  4

 8. A következő számok közül add össze azokat melyik nem a legnagyobb és nem a legkisebb!
  3 976,68  ;     49 374,9  ;     493 699  ;     54,8794  ;     805,896

 9. Legalább hány darab  221 cm hosszú és  42 cm széles deszkalapra van szükségem, hogy  50 darab  68 cm hosszú és  19 cm széles lapot fűrészelhessek ki belőlük?

 10. Számítsd ki:
  4  -  0,4 . 0,04  +  0,004 . 0,0004

 11. Három darab fél kenyérért  26 korona  70 fillért fizettem. Hány koronát fizetnék két darab ilyen kenyérért?

 12. Mennyivel nagyobb  5/6  a  3/4 -nél?

 13. Hány  0,3 m ;  0,4 m és  0,5 m élhosszúságú téglatestből lehet összerakni egy  6 m élhosszúságú kockát?

 14. Mivel egyenlő a  0,25  és az  1/4  szorzatának és a hányadosának az összege?

 15. Milánnak  543 golyócskája volt. Emilnek  504. Emil a játékban elvesztette a golyócskáinak egyharmadát. Ezért elkezdett sírni. Milán ezért odaadta Emilnek golyócskáinak egyharmadát. Hány golyócskája van Emilnek és Milánnak?