Pitagorasz verseny,  6. évf.,  1986/87,  I. ford. feladatai
 1. Hány négyzetméter a    22,9 m2  +  9600 mm2  +  22,1 dm2    ?

 2. A könyv oldalainak megszámozásához 1392 számjegyre volt szükség. Hány oldalas a könyv?

 3. Az iskolában 6 osztály van. Az elsőben, a másodikban és a harmadikban együtt 120 tanuló van. A negyedik osztályban 8-cal kevesebb tanuló van mint a harmadik osztályban, az ötödik osztályban 10-zel több tanuló van mint az első osztályban, és a hatodik osztályban 2-vel több tanuló van mint a második osztályban. Hány tanuló van az egész iskolában?

 4. A nagy nyomtatott ábécé melyik betűi középpontosan szimmetrikusak?

 5. Számítsd ki:    834 . 35  -  836 . 37

 6. Az osztály tanulói kettesével sétáltak. Az egyik tanuló maga elé nézett és 9 párt számolt meg. Utána hátra fordult és itt 5 párt számolt meg. Hány tanuló volt az osztályban?

 7. Hat falu: A, B, C, D, E, F egy szabályos hatszög csúcsait alkotják (lásd ábrát).

  Három barát: Feri, Misi és Jancsi végigjárják mind a hat falut:
    Jancsi a következő útvonalon ment:    B - D - A - C - F - E
    Feri ezen az útvonalon:                         B - D - F - A - C - E
    Misi pedig ezen az útvonalon:              B - D - E - A - C - F
  Ki ment a leghosszabb és ki a legrövidebb útvonalon?

 8. Három egymás után következő szám szorzata 120. Melyek ezek a számok?

 9. A vasrúd 1 m hosszú. A rúd szétvágása két részre 50 fillérbe kerül. Mennyibe kerül a rúd szétvágása 10 egyforma részre?

 10. Legtöbb hány részre lehet szétosztani egy kört 4 egyenessel?

 11. Számítsátok ki:    - 622 - [ - 435 - ( - 387 ) ]   .

 12. Számítsd ki az  a = 0,28 m  élű kocka felszínét. Fejezd ki ennek a kockának a felszínét négyzetcentiméterekben.

 13. A csillagok helyére írjatok számtani műveleti jeleket úgy, hogy érvényes legyen:
    4    3    2  =  30

 14. Hat pont:  A, B, C, D, E, F  két olyan négyzet csúcsait alkotják, melyek élhossza 1. Hány olyan háromszög van, melyek területe 1/2 és a háromszög csúcsai a kijelölt pontokban vannak?

 15. 431, 212, 125, 8  számok közül melyeket lehet behelyettesíteni az helyébe úgy, hogy a  2357 . x  +  1432  -  511  kifejezés értéke páros legyen?