Pitagorasz verseny,  6. évf.,  1979/80,  II. ford. feladatai
 1. Az autó 4 óra alatt 200 km utat tett meg. Mekkora volt a sebessége?

 2. Számítsátok ki mennyi a különbség az összes  1002-től kisebb páros számok összege valamint az 1001-től kisebb páratlan számok összege között.

 3. A decemberi hónapnak hány perce van?

 4. Az  A  és  B  számok közül melyik a nagyobb, ha:
  A  =  4 . 6 . 8 . 10 . 14          és          B  =  3 . 5 . 7 . 256

 5. Péter és Tamás sakkoztak. A győztes minden megnyert partiért az ellenféltől egy koronát kapott. A játék végén megállapították, hogy Péter három partit megnyert, míg Tamás összesen 3 korona nyereséggel végzett. Hány partit játszottak, ha egyetlen sem végződött közülük döntetlennel?

 6. Matyi fél év alatt kétszer annyi és még hárommal több egyest kapott, mint ötöst. Mennyi ötöst kapott, ha összesen 30 jegye volt?

 7. Két szám összege 80. Ha az egyikből 16-ot elveszünk és a másikhoz adjuk, egyforma számokat kapunk. Melyek ezek a számok?

 8. Írjátok fel a 2-őt 3 ötös és számtani műveletek jeleinek segítségével.

 9. Melyik a következő tagja a  4, 5, 8, 9, 12, 13, ...  számsorozatnak?

 10. Hat páratlan szám összege osztható-e mindig maradék nélkül 3-mal?

 11. Melyik számot kell 91-gyel elosztani, hogy maradékul 22-őt kapjunk?

 12. Vázoljátok fel azt az esetet, ahogyan 10 fotelt egy négyzet alakú terem 4 fala mellett elhelyezhetünk úgy, hogy a fotelok száma minden fal mellett azonos legyen.

 13. Ottó és Péter süteményt vettek. Ottó a sütemény darabját 90 fillérért, Péter 1 korona 80 fillérért vette. Ki vett közülük több süteményt, ha Péternek kétszer annyi pénze fogyott el, mint Ottónak?

 14. Az udvart az utca felől kell elkeríteni. Az udvarnak az utca felöli hossza 20 m. Hány oszlopot kell felállítani, ha az oszlopokat 5 m-re állíthatjuk egymástól?

 15. Adott két szám:  280 és  40. Hányszor kell az elsőből elvenni a 8-at és a másodikhoz ezt hozzáadni, hogy az új számok különbsége 0 legyen?