Pitagorasz verseny,  6. évf.,  2010/11,  I. ford. feladatai
 1. Számítsátok ki:
  2007 + 589 – 697 – 589 + 697 + 999 – 996 =

 2. Csanád síelni készült. A szekrényben három téli pulóvere és két különböző sínadrágja volt. Hány nap tudott síelni, ha mindennap másként akar felöltözni?

 3. Számítsátok ki:
  5 + (7 – 6 + 5 – 4 ) – (18 – 17 + 16 – 15 ) + 25 – 23 =

 4. Írjátok le azt a számot, amelyik a 74 és a 96 között éppen középen van!

 5. Két barát megállapította, hogy apukáik életkorának összege a legnagyobb kétjegyű szám. Írjátok le, hogy mekkora lesz apukáik életkorának az összege 5 év múlva!

 6. Írjátok le azoknak az egész számoknak a szorzatát, amelyeket az  y  helyére írhatunk az egyenlőtlenségben:
  0 y < 16

 7. Írjátok le, hogy hány háromszög van az ábrán:

 8. A VI.A és a VI.B osztály tanulói nevelőkoncertre mentek. A teremben, ahol a koncertet tartották húsz széksor volt, mindegyikben tizenöt szék. Mindegyik osztállyal két tanító néni ment. Hány ilyen osztály mehetett koncertre, ha egy osztályban 28 tanuló van?

 9. Az iskolában elhatározták, hogy bekerítik az iskola udvarát, amely téglalap alakú, 25 és 30 méteres oldalakkal. Hány eurójuknak kellett lenni, ha egy méter kerítés 5 €-ba kerül?

 10. Írjátok be a „tortába” a hiányzó számot!

 11. Írjátok le azt a legnagyobb számot, amely maradék nélkül osztja a 2010-et!

 12. Milyen jel következik a betűsorban:
  a a k k d d e e s

 13. Írjátok le a legnagyobb háromjegyű és a legkisebb háromjegyű szám összegét!

 14. Számítsátok ki:
  7 – {7 – [7 – (7 – 7)]} =

 15. Négy egymást követő szám összege 66. Írjátok le közülük a legkisebbet!