Pitagorasz verseny,  5. évf.,  2000/01,  I. ford. feladatai
 1. A  2071,  1543,  7206  és  9048  számok közül melyek adnak 5-tel való osztás után 3-at maradékul?

 2. Múlt vasárnap Misi háromszor olyan hosszú ideig volt ébren, mint amennyit aludt. Hány órát aludt Misi?

 3. Melyik az a szám, mely 19-cel kisebb mint e szám négyszeresének a fele?

 4. Hány csúcsa van az ábrán látható sokszögnek?

 5. Milyen számot takar a tintafolt az egyenlőségben:
  547 .   =  547 : 2

 6. A cementet 60 kilogrammos zsákokban árulják. Legfeljebb hány zsák cementet rakhatnak fel a 2 tonnás teherautóra?

 7. Írd le az első és az utolsó számjegyét annak a számnak, melyet az 591 és 299 számok összeszorzásával kapunk!

 8. Az ábrán látható AB, BC, DA és CD félegyenesek közül melyik két félegyenesnek nincs közös pontjuk?

 9. A háromnak hány többszöröse nagyobb mint 12, de kisebb mint 99 ?

 10. Rajzolj két háromszöget úgy, hogy a közös pontjaik ötszöget alkossanak.

 11. Számítsd ki:     3000 . 10  -  9 : ( 1 + 2 )  +  24 . 6 : 48  =

 12. Írd le azt a legkisebb ötjegyű számot, melynek számjegyeinek összege nagyobb mint 33.

 13. A maratoni táv hossza 42 km és 195 m. Hány lépést tesz meg a maratoni futó a verseny alatt, ha lépéseinek hossza 75 cm?

 14. Állapítsd meg a szorzat utolsó számjegyét:     11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16

 15. Hány fokos szöget zárnak be az óra mutatói fél hétkor?