Pitagorasz verseny,  5. évf.,  1994/95,  I. ford. feladatai
 1. Számítsd ki:
  1879 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 =

 2. Hányszor kell a 729-et elosztani 3-mal, hogy 9-et kapjunk?

 3. Oszd fel a következő számokat két háromtagú csoportra úgy, hogy mindegyik csoportban egyenlő legyen a számok összege:
  11 ,  26 ,  28 ,  31 ,  32 ,  42

 4. Melyik x, y számokra érvényesek az egyenletek:
  3x – y = 28
  x + 7 = 20

 5. Milyen számjegyre végződik a következő példa eredménye:
  1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 = ?

 6. Melyik példa eredménye nem változik, ha kihagyjuk belőle a zárójeleket?
  60 + ( 30 : 3 ) ,             ( 60 + 30 ) : 3 ,             8 : ( 6 : 2 )

 7. Hány kétjegyű szám számjegyeinek a szorzata 36 ?

 8. Hány perc telik el negyed kilenc és fél tizenkettő között?

 9. Hány kétjegyű szám tízzel való osztásánál lesz 8 a maradék?

 10. Egy 66 cm kerületű téglalap egyik oldala kétszer nagyobb mint a másik. Hány centiméteresek a téglalap oldalai?

 11. Írd fel az alábbi számsorban a következő három számot:
  8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, ...

 12. Hány négyszög van az ábrán?

 13. Számítsd ki:   5,5 + 0,55 + 0,055 + 0,0055

 14. Melyik egyjegyű számmal kell elosztani a 67-et ahhoz, hogy a maradék 3 legyen?

 15. Melyik számokat kell beírni az üres körökbe úgy, hogy a négyzet mindegyik oldalán azonos legyen a számok összege?