Pitagorasz verseny,  5. évf.,  1986/87,  II. ford. feladatai
 1. Egy hangya az A pontból kiindulva a 2 cm hosszú kocka-éleken összejárja a kocka összes csúcsát (minden csúcson egyszer megy keresztül) és az A pontba visszatér. Mekkora a legrövidebb úthossz?

 2. Az 50 x 40 cm-es téglalap melyik részének van nagyobb területe: a vonalazottnak vagy az üresnek? (a P, Q, R, S pontok az oldalak középpontjai)

 3. Hány külömböző háromszögnek van mind a 3 csúcsa a kijelölt pontokban?

 4. Legfeljebb hány metszőegyenesben metszi egymást 4 sík a térben?

 5. Hány négyjegyű szám létezik, mely csak a 0, 2 számjegyeket tartalmazza?
  (a számban nem kell mindkét számjegynek előfordulnia)

 6. A csillagok helyébe írjatok számokat, hogy szimmetrikus 9-cel osztható szám keletkezzen (maradék nélkül):
  96 

 7. Végezzétek el az osztást:
  123456123456123456 : 6

 8. Írjátok be a táblázatba az  A, B, C betűket úgy, hogy minden sorban és minden oszlopban előforduljon az A betű és egymás mellett se egymás alatt ne legyenek egyforma betűk.

 9. Oldjátok meg az egyenletet:
  2 . x - 5 = 97

 10. Találjátok meg az összed természetes számot, amelyre igaz:
  15,1 . x + 21,4  <  100

 11. Kerekítsétek egész számra:
  2,1 + 0,003 . 7,154 + 0,01 . 200

 12. A körökbe írjatok számokat úgy, hogy a kijelölt műveletek igazak legyenek.

 13. A gépírónő sorban e számokat gépeli:
  12345678910111213...
  Milyen számot gépel a 99-ik ütéssel?

 14. Hány másodpercig tart a matematika óra, ha a tanító bácsi 2 percet késik?

 15. Az ábrán látható alakzatot osszátok fel 2 egyforma részre. (a részek megegyeznek alakban és nagyságban)