Pitagorasz verseny,  5. évf.,  2010/11,  I. ford. feladatai
 1. Milyen eredményt kap Benedek, ha összeadja az összes egyjegyű páratlan természetes számot?

 2. A táblázatban különböző számok vannak. Írjátok le azt a számot a táblázatból, amelyben a százasok helyén a legnagyobb számjegy áll!

 3. Eszter szeret könyvet olvasni. Mindennap 16 oldalt olvas el. Hány oldalas a könyv, ha 9 nap alatt olvasta el?

 4. Írjátok le, hogy melyik szám van a kérdőjel helyén a „szorzatpiramisban” (a két szomszédos szám szorzata a felettük levő szám)!

 5. A négyzet oldala a kerületének az egy negyede. Írjátok le, hogy hány milliméter a négyzet oldala, ha kerülete 76 centiméter.

 6. Írjátok le a feladat eredményét:
  707 + 706 – 705 – 704 + 705 + 704 – 706 =

 7. A tűzoltólétrának 15 foka van. Mindegyik fok 5 cm vastag. A fokok között 25 centiméter távolság van. A létra aljától az első fokáig 30 centiméter van. A létra legfelső létrafokától a tetejéig szintén 30 centiméter van. Írjátok le, hogy hány centiméter magas a létra!

 8. Számítsátok ki:
  5 . [100 – (99 – 98 + 97 – 96)] . 2 =

 9. A vállalat garázsában 7 kék és 5 piros autó volt. Legkevesebb hány autónak kell kijönnie a garázsból ahhoz, hogy legalább egy kék autó kijöjjön?

 10. Számítsátok ki:
  [(7 – 3 . 2) + 24] : (7 . 2 – 3 . 3) =

 11. Milyen számot kell az egyenletben a    helyére írni:
  56 . + 109 = 6 661

 12. Gondoltam egy számot, ha megszorzom saját magával, 81-et kapok. Írjátok le, hogy melyik számra gondoltam!

 13. Öt kártyám van, amelyeken a 0, 2, 7, 8, 9 számok vannak. Az összes kártya felhasználásával rakjátok ki a lehető legkisebb ötjegyű páratlan számot! Írjátok le ezt a számot!

 14. Ha az Oktávia tartályában 12 liter nafta van, akkor 200 kilométert tud megtenni. Hány kilométert tud megtenni, ha 18 liter nafta van a tartályában?

 15. Írjátok le a feladat eredményét:
  [(7 – 3 . 2) + 24] : (7 . 2 – 3 . 3) . (36 – 35 – 1) =