Pitagorasz verseny,  4. évf.,  2006/07,  I. ford. feladatai
 1. A Pitagorasz verseny eredményes résztvevői számára vásárolt 5 könyv 150 koronával került kevesebbe, mint 8 ugyanilyen könyv. Hány koronát fizetnénk 9 könyvért?

 2. Milyen számot kell a négyzet helyére írni?
  . 3 + 30 – 7 . 4 ) . 5 = 100

 3. Számítsd ki:
  3333 – 333
  + 33 3 =

 4. A nagyapa ötször annyi idős, mint az unokája Péter. Péter apukája háromszor olyan idős, mint a fia. Együtt összesen 99 évesek. Hány éves Péter?

 5. Számítsd ki az összes olyan természetes szám összegét, amelyet behelyettesíthetünk az  x  helyére, hogy érvényes legyen:
  3 . x
  + 6 . 9 < 72

 6. Az asztalos a 3 m 8 cm hosszú deszkából négy egyforma hosszúságú kisebb darabot vágott le. Hány centiméter hosszú darabokat vágott le, ha a maradék 28 cm hosszú volt?

 7. Írd le azt a számot, amelyik a 231 és a 253 számok között éppen középen van!

 8. Alakítsd ki a 6, 8, 7, 9 számjegyekből a lehető legnagyobb páros és legkisebb páratlan négyjegyű számokat, majd számítsd ki a különbségüket! A számjegyek nem ismétlődhetnek.

 9. Írd le az eredményt kilogrammokban:
  28
  0 kg 13000 g + 5 t =

 10. Amikor Kinga az iskolából hazafelé megy át kell mennie egy hídon. A hídhoz az iskolából két út vezet. A hídtól hazáig három úton lehet eljutni. Hány különböző úton tud hazamenni az iskolából?

 11. Hány percet tanulnak a negyedikesek Nemtudomka országban, ha a tanítás náluk 4 napig tart, mindennap 3 tanítási órájuk van és egy tanítási óra 35 percig tart?

 12. Írd le azt a számot, amelyben 8 százas van, egyeseinek száma kétszer kevesebb, mint a százasainak a száma, ezreseinek a száma hárommal több, mint az egyeseinek a száma, tízeseinek a száma pedig öttel kevesebb, mint az ezreseinek a száma!

 13. Számítsd ki:
  ( 101 100 ) . ( 100 99 ) . ( 99 98 ) . ( 98 97 ) =

 14. Milyen eredményt kap Misi, ha összeadja az összes egyjegyű páros számot?

 15. Anyuka mindkét ikerlányának öt pár zoknit vett. Hány koronát fizetett érte, ha egy pár zokni 20 koronába kerül?