Pitagorasz verseny,  4. évf.,  2004/05,  I. ford. feladatai
 1. Oldjátok meg a következő egyenlőtlenséget:
  60 < 9 . x < 70

 2. Az anyuka a gyerekeknek a kirándulásra 15 cukorkát, 6 kalácsot, 9 almát csomagolt, és megparancsolta nekik, hogy mindenen egyformán osztozzanak meg. Hány gyereke volt az anyukának?

 3. Egy 120 literes egyénybe 5 perc alatt 30 liter víz folyik be. Mennyi idő alatt telik meg az edény?

 4. Írjátok fel az összes számot, amelyek nagyobbak mint 30, kisebbek mint 50 és a 9 többszörösei!

 5. A 4.a osztályban 11 tanulónak volt egyese matematikából és 9 tanulónak szlovák nyelvből. Szlovák nyelvből vagy matematikából 17 tanulónak volt egyese. Hány tanulónak volt egyese mindkét tantárgyból?

 6. Péter, Tamás és Gyuri golyóztak. Péternek 27 golyója volt, de sokat elveszített, így csak 5 golyója maradt. Hány golyót nyert el tőle Tamás, ha Tamás és Gyuri egyforma számú golyót nyert el Pétertől?

 7. Melyik pontok nem fekszenek az XY félegyenesen?

 8. 321 654 987  számból húzzatok ki négy számjegyet úgy, hogy az így keletkező szám a lehető legkisebb legyen! Írd le ezt az új számot!

 9. A 0, 1, 2 számjegyekből a számjegyek ismétlődése nélkül alkossatok meg minden lehetséges háromjegyű számot! Hány ilyen szám van?

 10. Írd fel a következő példa eredményét:
  111 + 110 + 109 + 108 + 107 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7

 11. Számítsd ki:  320 + 5 . 7 . 0 – 320

 12. A Pitagorasz iskolai fordulójában 32 negyedikes vett részt. Azoknak a tanulóknak a száma akik Peti után végeztek 7-tel több mint azoké, akik eredményesebbek voltak Petinél. Hányadik helyen végzett Peti?

 13. A diákok kerékpárversenye 8 óra 25 perc 56 másodperckor kezdődött. A győztes 17 perc 32 másodperc múlva ért be a célba. Hány órakor ért a győztes a célba?

 14. 2 kg almáért és szőlőért 106 Sk-t fizettünk. Egy kilogramm alma 13 Sk-ba került. Hány kg szőlőt vásároltunk, ha egy kilogramm szőlő 40 Sk-ba került?

 15. Gondoltam egy számra. Ha kétszer nagyobbítom és az eredményt csökkentem 3-mal, 37-et kapok. Melyik számra gondoltam?