Pitagorasz verseny,  4. évf.,  1999/00,  II. ford. feladatai
 1. Három egymás után következő szám összege 72. Melyek ezek a számok?

 2. Gondoltam egy számot. Ha megszorzom 5-tel és hozzáadok 15-öt, akkor 200-at kapok. Milyen számra gondoltam?

 3. Az iskola összes tanulója moziba ment. A moziban 400 ülőhely van. Két sor 20-20 székkel üresen maradt, 12 széket a tanítók foglaltak el. Hány tanuló volt a moziban?

 4. Az udvaron levő állatok lábainak száma 120. Az állatok között 20 négylábú van. Hány kétlábú állat van az udvaron?

 5. Mikor az óra gongütéssel pontosan egész órát jelzett, akkor a mutatói derékszöget zártak be. Hány óra volt? Határozzátok meg az összes lehetőséget.

 6. Három szám összege 132. Az első összeadandó 48, a második összeadandó 27-tel nagyobb. Mennyi a harmadik összeadandó?

 7. Hány háromszöget látsz az ábrán? Nevezd meg őket (írd le)!

 8. A hűtőszekrény ajtaja 58 cm széles és 81 cm magas. Az ajtó köré gumi tömítőszalag van ragasztva. Milyen hosszú tömítőszalag szükséges 9 hűtőgépre?

 9. A gyufásdobozban 50 gyufaszál van. Ezekből a gyufaszálakból a lehető legnagyobb kerületű négyzetet akarunk kirakni. Hány gyufaszálat fog tartalmazni a négyzet egy-egy oldala?

 10. Pótold a hiányzó számot:

 11. Az üres köröket helyettesítsd be műveletjelekkel úgy, hogy az egyenlőség érvényes legyen:
  123  +  4  –  5  O  67  O 89  =  100

 12. Márton sorban állt az ebédlőben. Rögtön előtte Martina állt, aki két hellyel Helenka után állt. Helenka a sorban a 7. volt. Hányadik volt a sorban Márton?

 13. A könyvnek 100 oldala van. Mindegyik számozva van. Hányszor használták a számozásnál az 1-es számjegyet?

 14. A láda gyümölccsel 7-szer nehezebb mint az üres láda. A teli láda tömege 30 kg-mal nagyobb az üres láda tömegénél. Mekkora a tömege a gyümölcsnek, és mekkora az üres ládának?

 15. Hány négyzet van az ábrán?