Pitagorasz verseny,  4. évf.,  1998/99,  I. ford. feladatai
 1. 8 kg narancs 144 koronába kerül. Hány kilogramm narancsot vehetünk 2880 koronáért?

 2. Írd le a számsor következő három tagját:
  2, 2, 5, 8, 8, 11, 14, ...

 3. Számítsd ki:   3 . 5 . 4 . 2 . 7

 4. Egy kalapban 4 fekete, 3 kék, 3 zöld és 2 sárga golyó van. Hány golyót kell legalább kihúznunk, hogy legyen közöttük biztosan 1 fekete golyó?

 5. Petinek háromszor több jelvénye van, mint Janinak. Hány jelvénye van Janinak, ha Péternek 243 jelvénye van?

 6. A  2645392  számból húzzál ki két számjegyet úgy, hogy a keletkező szám a lehető legkisebb legyen.

 7. Melyik az a háromjegyű páratlan szám, amely nyolcadik a sorrendben?

 8. A foltok alatt egyforma számok vannak. Határozd meg!
  + + + 2 + + 2 + + 2 + = 36

 9. Keresd meg a 891-hez legközelebb álló olyan számot, melynek legalább két számjegye egyforma.

 10. Gondoltam egy számot! Ha megszorzom 3-mal, majd hozzáadok 3-mat, majd osztom 3-mal, végül kivonok belőle 3-mat, az eredmény 3 lesz. Milyen számra gondoltam?

 11. A lehető legkevesebb pénzérme felhasználásával fizesd ki pontosan a 16 korona 60 fillért. Hány pénzérmét használtál fel?

 12. Hány háromszög látható az ábrán?

 13. Írj le három különböző háromjegyű számot kisebbeket mint 340 úgy, hogy az összegük 1000 legyen!

 14. Számítsd ki:   7152 : 3

 15. Anyuka a virágoskertbe palántákat ültetett. 8 sorba, minden sorba 15 palántát ültetett. Hány virágja van anyukának, ha 13 palánta kiszáradt?