Pitagorasz verseny,  4. évf.,  1992/93,  I. ford. feladatai
 1. Számítsd ki:
  583 + 709 + 417 + 291 =

 2. Add össze az egyenlőtlenség összes megoldását:
  97 < x < 103

 3. Számítsd ki:
  23 . 11 . ( 5 . 2 - 10 ) =

 4. Két szám összege 50. Az egyik összeadandó 18. Mennyivel nagyobb a másik összeadandó?

 5. Az iskola tanulói 32 csoportra lettek szétosztva. Sok gyerek megbetegedett, ezért az utolsó 5 csoport tanulóiból egy csoportot készítettek. Hány csoportra vannak most így a tanulók szétosztva?

 6. Rendezd a következő számokat nagyság szerint a legkisebbtől a legnagyobbig:
  7 . 4               62 : 2               18 + 14               57 - 30

 7. Hány szakasz van kijelölve az ábrán?

 8. A következő osztások közül melyiknél lesz a legkisebb maradék?
  59 : 8               44 : 3               64 : 7               7 : 9

 9. A következő halmazok közül mindegyikből válassz ki egy számot úgy, hogy a kiválasztott számok szorzata 84 legyen.
  A = { 3; 5; 7 }               B = { 10; 12; 14 }

 10. Az ábrát egészítsd ki egy egyenessel úgy, hogy a rajzon 8 háromszög legyen.

 11. Írj le három számot, amelyek logikailag következnek a számsorban:
  12, 31, 50, 69, 88, ...

 12. Öt bögréért 34 koronával többet fizettem, mint három bögréért. Mennyibe került egy bögre?

 13. Oldd meg az egyenletet:
  x + x + x + x + x + 7 = 52

 14. A csillagok helyett írj számjegyeket úgy, hogy a külömbség igaz legyen:
  28  -  28  =  28

 15. Jancsinak van 98 üveggolyója, Misinek 7-szer kevesebb. Mennyivel több üveggolyója van Jancsinak?