Pitagorasz verseny,  4. évf.,  1990/91,  I. ford. feladatai
 1. Számítsd ki:
  174 + 98 . 174 + 174 =

 2. Írd fel az összes  x  értéket, amely megoldása a  19 < x + x < 29  egyenlőtlenségnek!

 3. Számítsd ki a 7-es számnak a 99-hez legközelebb álló, nagyobb többszörösét!

 4. Hány olyan kétjegyű szám van, amelyeknek az első számjegye 5-tel nagyobb mint a második vagy fordítva?

 5. Hány szakaszt tartalmaz a következő ábra?

 6. Gyuri 7 csomag rizst vett. Kettő 7 koronás volt, a többi egyforma, de nagyobb. Mennyibe kerültek darabonként, ha összesen 69 koronát fizetett?

 7. Melyik a legnagyobb és melyik a legkisebb a következő számok közül:
  67 + 238          99 . 3          814 – 507

 8. Jancsi sétált az édesapjával. Amíg az apa 3 lépést tett meg, addig Jancsi 5 lépést. Hányat lépett Jancsi, ha az apja 63-at?

 9. Old meg az egyenletet:
  234 : x = 6

 10. Édesapa a színházjegyekért 39 koronát fizetett maga, felesége és két gyermeke számára. A gyermekjegy ára fele a felnőttjegynek. Mennyibe került egy gyermekjegy?

 11. Számítsd ki:
  63 . 84 . ( 16 + 28 – 44 )

 12. Írd fel a 37-es számot, mint a legtöbb különböző egyjegyű szám összegét!

 13. Marci vett néhány 8 koronás konzervet. Az ötvenkoronás nem volt elég, tehát 3 húszkoronással fizetett. Hány konzervet vett Marci?

 14. Írd fel a következő 3 számot ebben a szabályos sorban:
  5, 1, 7, 1, 9, 1, 11, ..., ..., ...

 15. Gyurinak 5-tel több golyója volt mint Misinek. Majd Gyuri 13 golyót elnyert Misitől. Hány golyóval van több Gyurinak most?