Pitagorasz verseny,  4. évf.,  0000/00,  II. ford. feladatai
 1. Számítsd ki:
  1375  -  485  +  85  =

 2. Milyen számjeggyel végződik a példa eredménye?
  27 . 53  -  13 . 5  =

 3. Két összeadandó összege 63. Ez az összeg 37-tel nagyobb, mint az első összeadandó. Számítsd ki a másik összeadandót.

 4. Hány megoldása van az egyenlőtlenségnek?
  17  <  x + x  <  50

 5. Oldd meg az egyenletet:
  x  +  x  +  x  =  32  +  x

 6. Az 543, 545, 547 és 549 számok közül melyik az a szám, mely 7-tel osztva a legkisebb maradékot adja?

 7. Határozd meg a számsorozat következő három számát:
  51 , 49 , 48 , 46 , 45 , 43 , 42 , ...

 8. Számítsd ki:
  2002 : 14 . 7

 9. Írd be a hiányzó műveletjeleket úgy, hogy az egyenlőség érvényes legyen:
  6       2       3       4  =  13

 10. Az A városból a B városba három út vezet. A C városból a B városba négy út vezet. Hányféle módon juthatunk el az A városból a C városba, ha egyik út sem keresztezi egymást?

 11. Melyik két kétjegyű szám szorzata 1025 ?

 12. Hány kétjegyű szám számjegyeinek összege 5 ?

 13. Írj valamennyi csillag helyére egy-egy számot úgy, hogy érvényes legyen az egyenlőség:
  2  .  6   +   9   =   1

 14. Öt poharat és három tányért vettünk. Ugyanannyit fizettünk az 5 pohárért, mint a 3 tányérért. Összesen 120 koronát fizettünk. Hány koronába kerül egy pohár?

 15. Janika 9 évvel idősebb Misinél. Misi 3 évvel fiatalabb Petinél. Hány évvel lesz idősebb Janika Pétertől 4 év múlva?