Pitagorasz verseny,  3. évf.,  2007/08,  I. ford. feladatai
 1. Lili szeret mesét olvasni. Az állatokról szóló könyvében szombaton 37 oldalt olvasott el, vasárnap pedig kétszer többet. Hány oldalt olvasott el a hétvégén?

 2. A 382 és a 218 számok összegét kisebbítsd 100-zal. Írd le azt a számot, amelyet kaptál!

 3. Mindegyik teli vagonra négy autót helyeztek. Csanád a vonaton 24 teli vagont számolt meg és az utolsó két vagonra csak  két-két autót raktak. Hány autó volt a vonaton elhelyezve?

 4. A teadélután háromnegyed kilenckor kezdődött és fél tizenkettőig tartott. Hány percig tartott?

 5. Milyen számot rejt a   ?
  72 – 3 –
  ♥ + 14 = 100 – 41

 6. Számítsd ki:
  88 + 187 + 286 – 358 + 2 + 3 + 4 – 5 =

 7. Az iskolai sportolimpia megnyitóján 25 elsős, 30 másodikos, 20 harmadikos és 15 negyedikes sorakozott fel. Hány sort alkottak együtt, ha hármasával sorakoztak fel?

 8. Írd le a 999 szám számjegyeinek összegét!

 9. Számítsd ki az összeget:
  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 =

 10. Számítsd ki:
  1 000 + 99 999 =

 11. A toll, amely 24 Sk-ba került, olcsóbb lett 12 Sk-val. A színes ceruza, amely 36 Sk-ba került 9 Sk-val lett olcsóbb. Hány koronát spórolt meg Fanni, ha egy tollat és egy színes ceruzát vásárolt?

 12. Írd le azt a legnagyobb számot, amelyet az x helyére írhatunk az egyenlőtlenségben:
  55 > 7 . x

 13. A számmalom úgy őröl, hogy a malomkő minden fordulata után 13-mal nagyobb szám pottyan ki belőle, mint előzőleg. Milyen szám pottyan ki a malomból az ötödik fordulat után, ha az első fordulat után a 19-es szám pottyant ki?

 14. Ha  A = 34 + 1N = 14 : 7O = 3 . 8,  írd le mennyivel egyenlő:  A + N  O.

 15. Hány négyszög van az ábrán?