Pitagorasz verseny,  3. évf.,  2003/04,  I. ford. feladatai
 1. Hány háromszöget látsz az ábrán?

 2. Cseréld fel az összeadásban a számjegyeket úgy, hogy helyes legyen az eredmény:
  58 + 63 = 94

 3. Számítsd ki:   2 . 42 . 5 =

 4. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb?

 5. Írd fel a feladat eredményét:   87 – 14 – 3 + 17 =

 6. Írd fel azt a legnagyobb négyjegyű számot, amelyet a  3, 5, 6  és  9  számjegyekből lehet felírni úgy, hogy minden számjegyet csak egyszer lehet felhasználni.

 7. Hány számjegyet kell leírnunk, ha leírjuk a számokat 1-től 20-ig bezárólag.

 8. Számítsd ki:   9 . 4 . 8 . 3 . 7 . 0 . 5 =

 9. Milyen számot kell a négyzetbe írnunk:   9 –  = 97 – 90,   hogy érvényes legyen az egyenlőség?

 10. Az apuka a lécből 7 darab 6 cm hosszú lécdarabot vágott le, így 5 cm-es darab maradt belőle. Milyen hosszú volt a léc?

 11. Hány különböző szakasz van az ábrán?

 12. Milyen számot kell írni az üres négyzetbe?

 13. Két kezünkön 10 ujjunk van. Hány ujjunk van 10 kézen?

 14. Az apukának 4 fia van. Mindegyik fiúnak van egy nővére. Hány gyermeke van az apukának?

 15. A jobb zsebemben 5 koronám, a balban 9 koronám van. Hány koronát kell áthelyeznem az egyik zsebemből a másikba, hogy mindkét zsebemben egyformán legyenek?